พาณิชย์ดันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด

พาณิชย์ดันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำ” ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”ส่งขายตลาดจริงใจ Farmers’ Market และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพื่อให้ผู้บริโภคลิ้มรสชาติทุเรียนคุณภาพสินค้าจีไอ สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นกว่า 700 ล้านบาทต่อปี

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการสนับสนุน Soft Power เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน กกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล บุกพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ คัดสรรทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะรสชาติหวานมัน กลิ่นหอม ไม่ฉุน เปิดขายกิโลกรัมละ 250 - 280 บาท ส่งขายตลาดจริงใจ Farmers’ Market ท็อปส์มาเก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในห้างโมเดิร์นเทรดเซ็นทรัลกว่า 51 สาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งวัฒนะ บางนา เวสต์เกต ศาลายา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น โคราช เชียงใหม่ และภูเก็ตเฟสติวัล เป็นต้น พร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง

พาณิชย์ดันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด

ทั้งนี้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นสินค้าจีไอ ไทยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวานมัน กลิ่นหอม ไม่ฉุน เนื่องจากปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีนและญี่ปุ่น สร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรในชุมชนกว่า 700 ล้านบาทต่อปี

 

ด้านนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการจัดหาแหล่ง และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรชุมชนในท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จริงใจ Farmers’ Market มีความตั้งใจร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าคุณภาพของท้องถิ่น มาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้ง 31 สาขาแล้ว เรายังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าจีไอ ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างกว้างขวาง จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมสนับสนุนสินค้าจีไอไทย โดยมาลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้ที่ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ท็อปส์มาเก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ กว่า 51 สาขาทั่วประเทศ