ทอท.ชงบอร์ด 22 มิ.ย.นี้ ปรับประมาณการณ์ผู้โดยสาร รับเดินทางฟื้นตัว

ทอท.ชงบอร์ด 22  มิ.ย.นี้ ปรับประมาณการณ์ผู้โดยสาร รับเดินทางฟื้นตัว

ทอท.ชงบอร์ด 22 มิ.ย.นี้ ปรับประมาณการณ์ผู้โดยสารตารางบินฤดูหนาวเริ่ม ต.ค.นี้ หลังพบสัญญาณเดินทางระหว่างประเทศพุ่งต่อเนื่อง ตลาดอินเดีย - สิงคโปร์ หนุนตัวเลข 6 ท่าอากาศยานทะลุ 2 แสนคนต่อวัน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวที่จะเริ่มในเดือน ต.ค.นี้ คาดว่าเป็นสัญญาณบวกมากกว่าที่ประมาณการ์ณไว้ โดย ทอท.ประเมินว่าเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีปริมาณผู้โดยสารสูงกว่า 1 แสนคนต่อวัน ซึ่งเทียบเท่า 50% ของปริมาณผู้โดยสารก่อนเกิดโควิด - 19 ที่มีปริมาณการเดินทางราว 2 คนแสนต่อวัน

ขณะที่ภาพรวมปริมาณผู้โดยสาร 6 ท่าอากาศยาน ขณะนี้มีผู้โดยสารเฉลี่ย 1.6 แสนคนต่อวัน โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีปริมาณผู้โดยสาร 7 - 8 หมื่นคนต่อวัน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5 หมื่นคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 3 หมื่นคน ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบันเริ่มมีปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ เนื่องจากผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเป็นผู้โดยสารจากจีน ที่ขณะนี้ยังไม่ผ่อนคลายการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว

ด้านภาพรวมท่าอากาศยานภูมิภาค ก็พบว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสาร อาทิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารเดินทาง 85% เทียบกับก่อนเกิดโควิด-19 เช่นเดียวกับท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ปัจจุบันเริ่มมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือ ชาร์เตอร์ไฟล์ตจากเกาหลีเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว

อย่างไรก็ดี ทอท.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางดังกล่าว เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรองรับการให้บริการของสายการบินครบทุกเคานเตอร์ จำนวน 318 เคาน์เตอร์ พร้อมมีเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self - Service : CUSS) จำนวน 196 เครื่อง และเครื่องรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop : CUBD) จำนวน 42 เครื่อง ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการเช็คอินของสายการบินได้อย่างเพียงพอ

นายนิตินัย กล่าวว่า การฟื้นตัวในช่วงตารางบินฤดูหนาวนี้ จากแนวโน้มการเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร ทอท.ยังคงกังวลถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นซัพพลายเชนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้า และสายการบิน เพราะหากซัพพลายเชนเหล่านี้ไม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารได้ จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการบริการ เช่น บุคลากรภาคพื้นอาจไม่เพียงพอต่อการบริการเคาน์เตอร์เช็คอิน เป็นต้น

รายงานข่าวจาก ทอท.กล่าวว่า ทอท.เตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) 22 มิ.ย.นี้ เพื่อปรับประมาณการณ์ผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวนี้ ระหว่างเดือน ต.ค.2565 - มี.ค.2566 เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยบวกจากตลาดอินเดีย และสิงคโปร์ ที่พบว่ามียอดการเดินทางสูงเป็นอัน 1 และ 2 ตามลำดับ อีกทั้งปัจจุบันจีนเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางให้กับนักธุรกิจและนักเรียน จึงเชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้น

“ตอนนี้ผู้โดยสารอินเดียเดินทางเข้ามาสูงมากเป็นอันดับ 1 ส่วนตัวเลขผู้โดยสารจากสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งจะพบว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ผู้โดยสารน่าจะเข้ามาใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นฮับทรานซิสต่อไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ อย่างยุโรป”

ทั้งนี้ ทอท.ประเมินว่าในช่วงตารางบินฤดูหนาวปีนี้ จะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นรวม 6 ท่าอากาศยานมากกว่า 2 แสนคนต่อวัน โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเติบโตมากกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ ถือเป็นช่วงการฟื้นตัวในรอบ 2 ปี หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19