"ฟินบิส โดย ทีทีบี" จัดสัมมนาออนไลน์ "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

"ฟินบิส โดย ทีทีบี" จัดสัมมนาออนไลน์ "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

"ฟินบิส โดย ทีทีบี" เสริมแกร่งติดอาวุธ SME ไทย จัดสัมมนาออนไลน์ "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล" แนะกลยุทธ์ด้านธุรกิจ การตลาด และการเงิน เสริมความแข็งแกร่งและติดอาวุธให้กับ SME ไทย เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ก้าวข้ามวิกฤติและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทำให้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ ขาดการวางแผนและการบริหารงานที่ดี ขาดความเชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคดิจิทัล รวมถึงขาดตัวช่วยเรื่องการเงินในการเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนสะสมและการสร้างผลกำไร  

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยได้พัฒนาโครงการ finbiz by ttb ขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็น Hub แห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SME ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การเผยแพร่บทความ ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

โครงการ finbiz by ttb ในปีนี้ ล่าสุดได้ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation "พลิกโฉมธุรกิจ...สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากโค้ชธุรกิจที่มากประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เจาะลึก เน้นเนื้อหาด้านการปรับมุมมองดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SME ทั้งในกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน แบ่งเป็น 3 หัวข้อที่น่าสนใจ คือ

 1. พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน
 2. พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่
 3. พลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชัน

"ฟินบิส โดย ทีทีบี" จัดสัมมนาออนไลน์ "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

นายสายัณห์ ไวรางกูร ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ Backster Co., Ltd กล่าวว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ถือเป็นความท้าทายที่ SME ต้องให้ความสำคัญ เมื่อโมเดลลูกค้าเปลี่ยน ทักษะที่เคยใช้ได้และดีที่สุดอาจจะใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต ต้องมองธุรกิจของตนเองให้ออก พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสเงินสด รวมทั้งการสร้าง Ecosystem เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยได้แนะนำกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ คือ 5 F ได้แก่

 • Fat : มองธุรกิจของเราว่าใหญ่หรือไม่ 
 • Fast : ธุรกิจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วหรือไม่ 
 • First : ธุรกิจของเราจะเป็นเบอร์หนึ่งในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะในด้านของนวัตกรรม  
 • Friendly : ธุรกิจของเรามีเครือข่าย Ecosystem หรือไม่ 
 • Focus : มองธุรกิจของเราในอีก 5 ปีจะขับเคลื่อนด้วยวิธีใด สามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ หากผู้ประกอบการสามารถแยกได้ว่า สิ่งใดคือภัยคุกคาม สิ่งใดคือโอกาส ก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน 

พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่ 

นายอลงกรณ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำด้านการตลาดดิจิทัล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เปลี่ยนโมเดลจาก B2B/OEM มาเป็น DTC (Direct To Consumer) ส่งผลให้การทำการตลาดต้องเปลี่ยนไป ไม่เพียงแค่การขายออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมองหา Touchpoint จับกลุ่มเป้าหมายให้เจอ เจาะโอกาสตลาดใหม่ วางแผน Ecosystem ให้ครบวงจร เพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ เลือกเครื่องมือดิจิทัลที่เห็นผล จับต้องได้ เพื่อจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม ไม่ควรลงทุนเกินตัว แต่ให้คำนึงถึงการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ เพื่อบรรลุผลทางธุรกิจที่แท้จริง

ดังนั้น การทำธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องมี Data ที่สามารถเข้าไปย้อนดูข้อมูลได้ว่าลูกค้าของเรามีการซื้ออะไร ซื้อเวลาใด รูปแบบการซื้อเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้กลับมาปรับตัว และเปลี่ยนการทำตลาดแบบเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด ปัจจุบันคือยุคของธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการ SME ควรมองธุรกิจให้เป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแค่ 2 กลุ่ม อาจมี 3 กลุ่มขึ้นไป เช่น แพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี ที่มีมากกว่าผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีบิสซิเนสโมเดล เป็นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ภายใต้การจัดสรรงบประมาณการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่มีความเหมาะสม 

พลิกโอกาสทางธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชัน

นางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนไปสู่โลกออนไลน์ ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีจำนวนรายการสแกนจ่ายด้วย QR เติบโตขึ้นเป็น 3 เท่าในปี 2565 ที่ผ่านมา ในส่วนของภาคธุรกิจเองก็หันมาใช้ดิจิทัลแบงก์กิ้งในการทำธุรกรรมแทนการไปสาขา โดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเอง มีจำนวนรายการผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 160% และมีสัดส่วนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 80%

ทีเอ็มบีธนชาต มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจ มีชีวิตทางการเงินที่ดีและธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าและทันต่อสภาวะของตลาด ภายใต้หลักการทำงานแบบ Agile Way มุ่งทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ทำงานกันเป็นทีมเวิร์คจากหลายส่วนงาน เพื่อระดมสมอง คิดนอกกรอบจากหลายมุมมอง และสุดท้ายคือการทดสอบให้ลูกค้ากลุ่มเล็กได้ใช้งานจริงก่อน เพื่อรับความเห็นลูกค้ามาขัดเกลาโซลูชันก่อนนำออกสู่ตลาด  

ภายใต้หลักการนี้ ธนาคารจึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินทั้งบริการด้านรับ-จ่ายเงิน และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจได้ตรงจุดและทันต่อสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็น

 • ttb smart shop ตัวช่วยในการจัดการร้านค้า รับชำระเงินผ่าน QR Code จากทุกธนาคารแทนการรับเงินสด ที่มีฟีเจอร์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ เงินเข้าบัญชีทันที ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานเพื่อรองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หลายจุดรับเงิน และมี Dashboard ที่เจ้าของกิจการสามารถเรียกดูยอดขายได้เรียลไทม์จากทุกที่  
 • ttb quick pay บริการสร้างลิงก์ เพื่อรับชำระผ่านบัตรเครดิตแบบง่าย พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องมีการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ ธุรกิจสามารถสร้าง Link ส่งให้ลูกค้าเพื่อรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัย แทนการโทรศัพท์ขอเลขที่บัตรเครดิตจากลูกค้า 
 • ttb business one  ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ที่มีทั้งอินเทอร์เน็ต และโมบายแบงก์กิ้ง ให้ลูกค้าธุรกิจทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกและง่าย ควบคุมธุรกิจได้ในที่เดียว 

อีกทั้งผู้ประกอบการต้องมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย ซึ่งธนาคารมีหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น ttb sme smart and fast ตอบโจทย์เสริมสภาพคล่องเร่งด่วนในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ttb sme smart biz ตอบโจทย์ทุกประเภทของวงเงินตามประเภทของธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation "พลิกโฉมธุรกิจ...สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล" ย้อนหลังได้ คลิกที่นี

หากสนใจศึกษาความรู้และเคล็ดลับทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ finbiz by ttb โครงการเสริมความรู้ธุรกิจ ด้วยแนวคิด "ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง สู่การเป็น Smart SME" ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมองค์ความรู้ที่ครบครัน จากพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืน คลิก หรือสมัคร ttb SME LINE Official Account : @ttbsme เพื่ออัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกธุรกิจ ดิจิทัลเทรนด์ องค์ความรู้ และข่าวสารที่ SME ต้องรู้ เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ