DITTO ผนึก TEAMG ลงนาม MOU ผสานจุดแข็งด้านดิจิทัล - ธุรกิจวิศวกรรม

DITTO ผนึก TEAMG ลงนาม MOU ผสานจุดแข็งด้านดิจิทัล - ธุรกิจวิศวกรรม

DITTO ลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) TEAMG รวมพลังดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม เผยรูปแบบความร่วมมือนำจุดแข็งทั้งคู่สนับสนุนซึ่งกัน และกันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DITTO เปิดเผย ถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง DITTO และ TEAMG ครั้งนี้ว่า เนื่องจาก DITTO มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมีธุรกิจบางส่วนมีความสอดคล้องกับธุรกิจของTEAMG โดยต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสามารถสนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้แก่กันได้

สำหรับธุรกิจที่ทั้ง 2 บริษัทสามารถเกื้อหนุนกันได้ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง DITTO และบริษัทย่อย มีความเชี่ยวชาญในการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้าไปในงานวิศวกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีความรู้ ความชำนาญมีประสบการณ์ในการบริหาร Data ด้านการจัดการน้ำมานาน โดยเฉพาะในเรื่องระบบโทรมาตร (SCADA) ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงยังมีเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะ ซึ่งเรากำลังมุ่งเน้นในการขยายฐานธุรกิจด้านนี้ให้เติบโตมากขึ้น

ขณะที่ทาง TEAMG ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมมานาน จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงมีองค์ความรู้ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะทีมวิศวกรซึ่ง TEAMG  มีความเป็นมืออาชีพสูง และยังมีงานวิจัยมากมายส่วน DITTO มีความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ มีโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ มีโนว์ฮาว และมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะนำเข้ามาสนับสนุนในการทำงานร่วมกัน

ที่ผ่านมา DITTO มีโอกาสทำงานร่วมกับ TEAMG ในโปรเจกต์ต่างๆ หลายโปรเจกต์ ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพบุคลากรของ TEAMG ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

“ดังนั้นวัตถุประสงค์การทำ MOU ครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงว่าในอนาคตหลังจากมีความร่วมมือกัน ทั้ง DITTO และTEAMG จะส่งบุคลากรของแต่ละฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งวิศวกร และโปรแกรมเมอร์มาทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆ ที่เน้นด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ที่ทาง DITTO และ TEAMG ให้ความสนใจ พร้อมทั้งประสานจุดแข็งที่ทั้งคู่มี เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย" นายฐกร กล่าว

ด้าน ดร.อภิชาติ สระมูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังของทั้ง 2 บริษัท เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม(Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่ง TEAMG เป็นผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ขณะที่  DITTO เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลแบบครบวงจร (Documentation and Data Management Solutions) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของภาครัฐและเอกชน

“การลงนาม MOU ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท TEAMG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการแบบครบวงจร ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจที่ส่งเสริมแนวทาง ESG เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อดึงศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานโครงการ สร้างสรรค์การทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศโดยรวม” ดร.อภิชาติ กล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์