กนง.ปรับจีดีพีไทยปี 65 เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% สอดคล้องเศรษฐกิจไทยฟื้นต่อเนื่อง

กนง.ปรับจีดีพีไทยปี 65 เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% สอดคล้องเศรษฐกิจไทยฟื้นต่อเนื่อง

กนง.ปรับจีดีพีไทยเพิ่มขึ้น เป็น 3.3% จากเดิม 3.2% หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังเปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม จากการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19

     ​   นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง    

    โดยจะขยายตัวในปี 2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.3 และ 4.2 ตามลำดับ จากเดิม ที่คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2% ปีหน้าที่ 4.4% จากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีกว่าคาดมาก โดยเฉพาะในหมวดบริการ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดประเทศของไทย และต่างประเทศที่เร็วขึ้น

        นอกจากนี้ ตลาดแรงงาน และรายได้ครัวเรือนมีสัญญาณปรับดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

     ขณะที่การระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจำกัด 

     อย่างไรก็ดี ต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

     โดยเฉพาะผลกระทบจากต้นทุน และค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อการบริโภคภาคเอกชน 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์