เปิดเหตุผลกระทรวงท่องเที่ยวฯถอนเรื่อง 'ค่าเหยียบแผ่นดิน'จาก ครม.

เปิดเหตุผลกระทรวงท่องเที่ยวฯถอนเรื่อง 'ค่าเหยียบแผ่นดิน'จาก ครม.

“พิพัฒน์” เผยกระทรวงท่องเที่ยวฯขอถอนค่าเหยียบแผ่นดินออกจากการประชุม ครม.อ้างอ่อนไหวต้องหารือเหยียบแผ่นดินทางน้ำทางบกด้วยเอากลับครม.ใหม่อีก2เดือน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในวันนี้ (7 มิ.ย.) ได้ขอถอนเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ  "ค่าเหยียบแผ่นดิน" ที่เดินทางโดยอากาศยาน ออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 7 มิ.ย.2565 ไปก่อน เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องคุยให้รอบด้าน ทุกมิติ

เพื่อนำเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางเรือ และทางบกเข้าพิจารณาร่วมกัน คาดว่าจะนำเสนอครม.อีกครั้งประมาณ 2 เดือนนับจากนี้

โดยกลุ่มที่เดินทางเข้าไทยทางบกและทางน้ำส่วนใหญ่จะเข้ามาจากเพื่อนบ้านและพำนักในไทยระยะสั้นๆ เพียง 2-3 วัน จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมถูกกว่าทางอากาศที่จัดเก็บคนละ 300 บาท

ก่อนหน้านี้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ได้เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตที่มีความยั่งยืน

เบื้องต้นรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว จะมีรายได้มาจากการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือที่เรียกว่า “ค่าเหยียบแผ่นดิน” ซึ่งก่อนหน้านี้จะจัดเก็บประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน หรือประมาณ 300 บาท เริ่มต้นเก็บค่าธรรมเนียมนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป แต่ขณะนี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ให้มีผลบังคับใช้