'2 รองนายกฯ' ถกกลาง ครม. เห็นต่างปมเคลื่อน 'CPTPP'

'2 รองนายกฯ' ถกกลาง ครม. เห็นต่างปมเคลื่อน 'CPTPP'

"ดอน" - "จุรินทร์" ถกกลาง ครม.ปมเคลื่อน CPTPP หลัง ครม.อนุมัติข้อตกลงให้ไทยเริ่มเจรจาFTA ไทย - EU ดอน ชี้ไทยควรเร่งตัดสินใจหลังเวียดนามเป็นสมาชิก CPTPP แล้ว แต่จุรินทร์มองไม่อยากให้เป็นประเด็นช่วง ครม.เผชิญกระแสหลายเรื่องแล้วในปัจจุบัน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 พ.ค.) เห็นชอบร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรป และรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (Partnership and Cooperation Framework Agreement: PCA) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อให้คณะผู้แทนไทยใช้เป็นกรอบในการเจรจากับฝ่ายสหภาพยุโรป อันจะนำไปสู่การจัดทำกรอบความตกลงกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างกันในอนาคต


โดยร่างกรอบเจรจาฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และนโยบายเศรษฐกิจการคลังอื่นๆ  กลไกในการติดตามภายใต้ร่างกรอบเจรจา จะขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ระหว่างฝ่ายไทยกับสหภาพยุโรป 

“เมื่อกรอบความตกลงฉบับนี้ผลบังคับใช้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างมีแบบแผนในระยะยาว อันจะนำไปสู่การเจรจาความตกลงหรือพิธีสารทวิภาคีเฉพาะอื่นๆ ระหว่างกัน เช่น ความตกลงการค้าเสรีความตกลงด้านการลงทุน และพิธีสารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านศุลกากรด้วย แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น เมื่อถึงขั้นตอนลงนามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องผ่านกระบวนการของรัฐสภาก่อน” 

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยว่า ระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องที่ ครม.อนุมัติให้ไทยเข้าเจรจาFTA กับสหภาพยุโรป นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้อธิบายกับ ครม.ว่าในเรื่องนี้ล่าช้ามากว่า 14 ปีกว่าที่จะเริ่มนับหนึ่งไปเริ่มการพูดคุยเจรจาได้ ต่อไปจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ โดยเรื่องหนึ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือ เรื่องของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ที่รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือไม่ ขณะที่เวียดนามนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ไปแล้ว

โดยการเข้าไปเจรจาของเวียดนามนั้นก็มีการสงวนเรื่องที่ยังไม่สามารถเจรจาร่วมกันไว้ได้ก่อน ซึ่งในมุมมองของตนอยากให้ไทยเข้าไปแสดงความต้องการในการเข้าร่วม CPTPP ไว้ก่อนเพื่อให้เริ่มขั้นตอนในการเจรจา

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะพิจารณาในเรื่องของ CPTPP เพราะที่จริงแล้วในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศมีหลายกรอบที่ไทยสามารถเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือได้ เช่น กรอบความร่วมมือเอเปค หรือกรอบอินโดแปซิฟิก

นอกจากนี้หากมีการหยิบเรื่องของ CPTPP ขึ้นมาพิจารณาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนที่จะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล ในช่วงที่มีหลายกระแสเข้ามากระทบกับรัฐบาลในขณะนี้

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์