เปิดสถิติจดทะเบียนป้ายแดง รถยนต์ไฟฟ้ามาแรง พุ่งเท่าตัว

เปิดสถิติจดทะเบียนป้ายแดง รถยนต์ไฟฟ้ามาแรง พุ่งเท่าตัว

กรมการขนส่งทางบก เปิดสถิติจดทะเบียนป้ายแดง พบยอดรถยนต์อีวีพุ่งต่อเนื่อง ล่าสุดเดือน เม.ย.ที่ผ่านมารวมกว่า 6.7 พันคัน เติบโตเท่าตัวจากปีก่อน ด้าน “เทสลา” จดทะเบียนในไทยส่งสัญญาณการตลาดคึก

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มจุดติดในไทยอย่างเห็นได้ชัด นอกจากสัญญาณจากบริษัท เทสลา Tesla ของ อีลอน มัสก์ ที่ได้เข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทย ในชื่อ “บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด” อย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีสัญญาณที่เห็นเป็นรูปธรรมจากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงทั่วประเทศ ของกรมการขนส่งทางบก

โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก พบว่าตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ป้ายแดงที่ใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่นๆ ควบคู่กับไฟฟ้านั้น ตัวเลขสะสมในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างก้างกระโดด หากเทียบกับตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดการจดทะเบียนรวมเม.ย. 2565 จำนวน 6,778 คัน ขณะที่ เม.ย.2564 จำนวน 3,858 คัน โดยแบ่งสถิติการจดทะเบียนแต่ละเชื้อเพลิง ดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้า

เม.ย. 2564 จำนวน 414 คัน

เม.ย.2565 จำนวน 1,232 คัน

รถยนต์เบนซิน – ไฟฟ้า

เม.ย.2564 จำนวน 2,867 คัน

เม.ย.2565 จำนวน 4,696 คัน

รถยนต์ดีเซล - ไฟฟ้า

เม.ย.2564 จำนวน 1 คัน

เม.ย.2565 จำนวน 13 คัน

รถยนต์เบนซิน-ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก

เม.ย.2564 จำนวน 576 คัน

เม.ย.2565 จำนวน 834 คัน

รถยนต์ดีเซล-ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก

เม.ย.2564 จำนวน 0 คัน

เม.ย.2565 จำนวน 3 คัน

ทั้งนี้จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก และการเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทยของเทสลา น่าจะเป็นอีกสัญญาณบวกด้วยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเตรียมคึกคักอย่างแน่นอน เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของเทสลาในครั้งนี้ ระบุอย่างชัดเจนว่าจะประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้า ระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบพลังงาน ดังนั้นคงต้องจับตาดูทิศทางทำการตลาดของเทสลาหลังจากนี้