ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.85 สงขลา 76.60 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 77.05 สงขลา 76.80 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.70 สงขลา 52.45 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.90 สงขลา 52.65

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 76.85 76.60 77.05 76.80
ชั้น 2 76.25 76.00 76.45 76.20
ชั้น 3 75.70 75.45 75.90 75.65
ชั้น 4 75.40 75.15 75.60 75.35
ชั้น 5 74.95 74.70 75.15 74.90
ยางแท่ง        
STR5L 76.70 76.45 76.90 76.65
STR20 57.25 57.00 57.45 57.20
น้ำยางข้น 60% 52.70 52.45 52.90 52.65
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565