GULF - CRC ตั้ง บริษัทใหม่ กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี ลุยโซลาร์รูฟ บนพื้นที่ร้านไทวัสดุ

GULF - CRC ตั้ง บริษัทใหม่  กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี ลุยโซลาร์รูฟ บนพื้นที่ร้านไทวัสดุ

"กัลฟ์ " ส่ง กัลฟ์ 1 ผนึก "เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น" ตั้งบริษัทร่วมทุน "กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE)" ทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท ลุยโซลาร์รูฟ บนพื้นที่ร้านไทวัสดุ เพื่อขายไฟฟ้าให้กลุ่มเซ็นทรัล ประเดิม 5 สาขา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF 1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roottop) และบริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด (CRC TWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือCRC  ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น

โดยมีแผนที่จะร่วมกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF 1 และ CRC TWD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของร้านค้าปลีก ไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และหรือ กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมอื่น  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

โดยภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน GGE จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่ร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปในสาขาอื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของเจ้าของหลังคารายอื่นๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดยบริษัท มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง

ในขณะที่ CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ
ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และพร็อพเพอร์ตี้ที่มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าและบริการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท


นอกจากนี้ การจัตตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์