ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.75 สงขลา 76.50 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.95 สงขลา 76.70 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 53.05 สงขลา 52.80 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.25 สงขลา 53.00

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 76.75 76.50 76.95 76.70
ชั้น 2 76.15 75.90 76.35 76.10
ชั้น 3 75.60 75.35 75.80 75.55
ชั้น 4 75.30 75.05 75.50 75.25
ชั้น 5 74.85 74.60 75.05 74.80
ยางแท่ง        
STR5L 77.20 76.95 77.40 77.15
STR20 57.10 56.85 57.30 57.05
น้ำยางข้น 60% 53.05 52.80 53.25 53.00
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565