อลิอันซ์ คาดตลาดประกันไทยเติบโต 3.7% ในปี 65

อลิอันซ์ คาดตลาดประกันไทยเติบโต 3.7% ในปี 65

อลิอันซ์ คาดการณ์มูลค่าเบี้ยประกันทั่วโลกโต 4.8% ในปี 65 จากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ระดับ 6.2% ขณะที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ สูงขึ้น หนุนการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.8% ต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า และคาดตลาดประกันไทยเติบโต 3.7% ในปีนี้

อลิอันซ์ เปิดรายงาน "อลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์" ฉบับล่าสุด (Allianz Global Insurance Report 2022) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันทั่วโลก จากรายงานนี้ ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าเบี้ยประกันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5.1% ในปี 2021 โดยจำแนกเป็นประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 4.4% และประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความตระหนักด้านความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น และเงินออมที่สูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์จากตลาดที่กำลังเติบโต สำหรับรายได้จากเบี้ยประกันทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ 154.6 ล้านล้านบาท) จำแนกเป็นรายได้จากเบี้ยประกันชีวิต 2.5 ล้านล้านยูโร (92 ล้านล้านบาท) และรายได้จากประกันวินาศภัย 1.7 ล้านล้านยูโร (62.6 ล้านล้านบาท) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ปี 2021 มีการเติบโตที่อย่างมาก คือ สัดส่วนของการเติบโตของเบี้ยประกัน โดยมากกว่าสองในสามมาจากยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ กว่าครึ่งเป็นการเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเดียว

อลิอันซ์ คาดตลาดประกันไทยเติบโต 3.7% ในปี 65

อย่างไรก็ตาม ปี 2021 ถือเป็นปีสุดท้ายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่มีระดับการเติบโตต่ำ 3.6% ต่อปีโดยเฉลี่ย และเป็นการเติบโตที่มาจากเอเชียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีจำนวนเบี้ยประกันอื่นๆ รวมกันทั้งหมดคิดเป็น 40% และกว่าครึ่งเป็นการเติบโตในประเทศจีน ดังนั้นสัดส่วนตลาดของจีนจึงเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 12% 

มีการคาดการณ์ว่าปี 2022 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมากสำหรับธุรกิจประกัน แต่สงครามในยูเครนส่งผลกระทบที่เป็นลบต่อการคาดการณ์นี้ โดยคาดว่ารายได้จากเบี้ยประกันจะสูงขึ้นประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ (percentage point) ช้ากว่าอัตราที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากผลกระทบของสงครามต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ถึงแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยรวมแล้ว เราหวังว่าจะเห็นรายได้จากเบี้ยประกันที่สูงขึ้น 4.8% ในปี 2022 และรายได้จากเบี้ยประกันชีวิต และประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 4.9% และ 4.6% ตามลำดับ ตัวเลขดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาตามอัตราเงินเฟ้อโลกในปีนี้ที่ 6.2%

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้เราอาจมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเกี่ยวกับอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า ความไม่แน่นอนเหล่านี้จะทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเน้นให้เห็นถึงผลของปัญหาระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาทางด้านสภาพภูมิอากาศ และด้านประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น จึงคาดการณ์เบี้ยประกันจะเติบโตขึ้น 4.8% ในอีกสิบปีข้างหน้า (ประกันชีวิต 4.9% และประกันวินาศภัย 4.6%) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้เบี้ยประกัน 67% หรือ 2.8 ล้านล้านยูโร (103 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2032 69% หรือ 1.8 ล้านล้านยูโร (66.24 ล้านล้านบาท) ของการเติบโตนี้มาจากประกันชีวิต และ 63% หรือหนึ่งล้านล้านยูโร (36.8 ล้านล้านบาท) มาจากทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ลูโดวิค เซอร์บราน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มอลิอันซ์ กล่าวว่า “การระบาดของโควิด และภาวะสงครามในยูเครน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการจัดการความเสี่ยง และความต้องการ การคุ้มครองที่มากขึ้น ธุรกิจประกันจำเป็นต้องรักษาสถานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้ให้ได้ ต้องนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ สำหรับความเสี่ยงใหม่และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น  ประเด็นเรื่องความสามารถที่จะประกันได้ และความสามารถที่จะจ่ายได้ จึงจะเป็นประเด็นที่เร่งด่วนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับ พันธมิตร ลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้กำหนดนโยบายในระดับที่มากกว่าที่ผ่านมา 

เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีอัตราการเติบโตของรายได้เบี้ยประกันรวมเพียงเล็กน้อยหรือ 0.6% จำแนกเป็นรายได้จากเบี้ยประกันชีวิต 0.3% รายได้จากเบี้ยประกันวินาศภัย 1.4% โดยสาเหตุหลักได้แก่ การหดตัวในจีน (-1.7%) รายได้จากเบี้ยประกันรวมยังมากกว่าหนึ่งล้านล้านยูโร แม้จะมีความไม่แน่นอนจากสงครามยูเครนและโควิด-19 มีความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะเร่งขึ้นถึง 7.2% ในปี 2022 จำแนกเป็นประกันชีวิต 7.0% ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 7.6% และคาดว่าการเติบโตเฉลี่ยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ 7.3% จำแนกเป็นประกันชีวิต 7.5% ประกันอื่นๆ 6.8% ซึ่งน้อยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาที่เติบโตอยู่ที่ 7.5% 

มิคาเอล กริม ผู้เขียนร่วมของรายงานนี้กล่าวว่า “การเติบโตในจีนอาจสิ้นสุดลงแล้ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในจีนและทั่วโลก เราได้ตัดสินใจลดอัตราคาดการณ์การเติบโตของเราในตลาดจีนลง ‘แค่’ 6.9% เทียบกับ 9.2% เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดประกันโลกจะยังคงเปลี่ยนฐานมาอยู่ในซีกโลกตะวันออก ประมาณ 42% ของเบี้ยประกันใหม่จะมาจากเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) โดยครึ่งหนึ่งมาจากจีน ใครก็ตามที่กำลังมองหาการเติบโตยังคงต้องมองมาที่เอเชีย และสิ่งนี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้”

ทั้งนี้ ตลาดประกันไทยโต 2.1% ในปี 2021 หลังจากลดลง 1.5% ในปีก่อนหน้า โดยเป็นการฟื้นตัวจากทั้งกลุ่มประกันวินาศภัย และประกันชีวิต กลุ่มประกันวินาศภัยกลับมาโตเป็นบวกแม้จะโตเพียง 0.8% ก็ตาม ในขณะที่กลุ่มประกันชีวิตโต 4.7% (2.1% ในปี 2020) จากการตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นของโควิด-19 สำหรับปี 2022 เราคาดหวังการเติบโต 3.7% (ประกันชีวิต 4.5% ประกันวินาศภัย 3.2%) ในขณะที่ธุรกิจประกันกลุ่มทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดจะกลับมาฟื้นตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ 5.9% ต่อปี (ประกันชีวิต 5.6% ประกันวินาศภัย 6.5%) ซึ่งสูงกว่าอัตราของเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ 5.4% แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์