ค้าปลีกแจงปมสินค้าดาหน้า ‘ขึ้น’ ราคา!

ฟังให้ชัด​สินค้าอุปโภค​บริโภค​ ดาหน้าขึ้นราคาไม่หยุด​ แนะรัฐหามาตรการ​เพิ่มรายได้​ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย​ คุยกับนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย​ สมชาย พรรัตนเจริญ

ฟังให้ชัด​สินค้าอุปโภค​บริโภค​ ดาหน้าขึ้นราคาไม่หยุด​ แนะรัฐหามาตรการ​เพิ่มรายได้​ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย​ คุยกับนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย​ สมชาย พรรัตนเจริญ