"สินมั่นคง" ไตรมาส 1/65 ขาดทุนอ่วมเกือบ3หมื่นล้าน เซ่นพิษเคลมโควิดพุ่ง

"สินมั่นคง" ไตรมาส 1/65 ขาดทุนอ่วมเกือบ3หมื่นล้าน เซ่นพิษเคลมโควิดพุ่ง

"สินมั่นคง" เผยงบการเงินไตรมาส1/65 ขาดทุน29,421.37 ล้านบาท เหตุขาดทุนสูงจากเคลมสินไหมประกันภัยโควิดถึง 29,479.68 ล้านบาท ส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่น ๆมีผลกำไรจำนวน 292.42 ล้านบาท

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า บริษัทขอนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งแสดงผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ 29,421.37  ล้านบาท ลดลง 16,794.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร  176.23 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯขอนำส่งการวิเคราะห์และดำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้


1. รายได้รวมของบริษัทฯในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,472.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.32 ล้านบาท จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,452.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี้

2. ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 31,624.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,388.06 ล้านบาทท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,313.81 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 2,236.85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี้


2.1 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 6,374.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 เป็นผลมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทน Covid-19 จึงต้องตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มเติม

2.2 ค่าสินไหมทดแทนในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 24,571.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,166.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,649.03 โดยแยกเป็นด่สินไหมทดแทนประเภทอื่นๆ 1,311.03 ล้านบาท และด่สินไหมทดแทนโควิดเท่ากับ 23,260.74 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในปี 2564

3. กำไรจากการรับประกันภัยในไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลขาดทุนจำนวน 29,187.25 ล้นบาท เนื่องจากการรับประกันภัยโควิดประสบผลขาดทุนเป็น จำนวนเงินสูงถึง 29,479.68 ล้านบาท ส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่น ๆมีผลกำไร
จำนวน 292.42 ล้านบาท


โดยสรุป สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานประสบผลขาดทุนสูงถึง 29,421.37 ล้านบาท มาจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเงินจ่ายสินไหมทดแทนโควิด เพียง 19.08
ล้านบาท