ตลท. สั่ง BYD ASAP ติดแคชระดับ 2 มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 พ.ค. - 13 มิ.ย. 65

ตลท. สั่ง BYD ASAP ติดแคชระดับ 2 มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 พ.ค. - 13 มิ.ย. 65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศสั่ง BYD,ASAP ติดแคชบาลานซ์ระดับ 2 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 24 พ.ค. - 13 มิ.ย. 65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2: ห้าม Net Settlement ,ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BYD โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 13 มิ.ย.2565

ทั้งนี้จากทั้งสองบริษัท มีราคา และปริมาณการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์