“กบน.” ตรึงดีเซล 32 บาท อีก 1 สัปดาห์ กองทุนน้ำมันติดลบ 7.6 หมื่นล้าน 

“กบน.” ตรึงดีเซล 32 บาท อีก 1 สัปดาห์ กองทุนน้ำมันติดลบ 7.6 หมื่นล้าน 

“กบน.” มีมติคตรึงราคาดีเซล 32 บาท อีก 1 สัปดาห์ แม้คลังลดภาษีให้ 5 บาท ต้องนำมาช่วยลดภาระเงินกองทุนน้ำมัน ล่าสุดกองทุนน้ำมันติดลบแล้ว 7.6 หมื่นล้าน 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เรื่องการทบทวนราคาดีเซลประจำสัปดาห์ว่า ที่ประชุมกบน.มีมติคงราคาดีเซลสัปดาห์นี้ลิตรละ 32 บาท ถึงวันที่ 30 พ.ค.2565 แม้ราคาน้ำมันตลาดโลกยังอยู่ระดับสูง 

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตดีเซลเป็น 5 บาทต่อลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ค.-20 ก.ค.2565 จากเดิมที่ลดภาษีดีเซลที่ลิตรละ 3 บาท 3 เดือนระหว่างวันที่ วันที่ 18 ก.พ.2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 อย่างไรก็ตาม กบน.จะหารือทุกวันถึงราคาน้ำมันดีเซลที่ผันผวนเพื่อสรุปราคาขายปลีกรายสัปดาห์

สำหรับภาษีที่ลดลงลิตรละ 5 บาทไม่ได้หมายความว่าดีเซลจะลดลงลิตรละ 5 บาททันที จะขึ้นกับฐานการคำนวณภาษีจะลดลงตามสัดส่วนดีเซลที่ผสมในไบโอดีเซล (B100) โดยฐานภาษี B5-B7 อัตราภาษีเดิมลิตรละ 5.99 บาท แต่อัตราที่ลดลงจริงจะอยู่ลิตรละ 4.65 บาท ดังนั้น อัตราภาษีใหม่ที่ลดลงหน้าสถานีบริการน้ำมันจะเก็บลิตรละ 1.34 บาท จากเดิมลิตรละ 5.99 บาท ซึ่งวันนี้ (23 พ.ค.) กองทันน้ำมันอุดหนุนดีเซลที่ลิตรละ 5.73 บาท เพื่อคงราคาขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท

ส่วนประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พ.ค.2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้มติดลบ 34,872 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรวม 13,669 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ 2,556 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 14,133 ล้านบาทซึ่ง กบน.จะจับตาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกต่อเนื่อง โดยคงกรอบไม่เกินลิตรละ 35 บาท