บอร์ดสอบท่อน้ำอีอีซีสรุปผลประมูลถูกต้องตามกฎหมาย

บอร์ดสอบท่อน้ำอีอีซีสรุปผลประมูลถูกต้องตามกฎหมาย

บอร์ดตรวจสอบท่อส่งน้ำอีอีซีสรุปผลประมูลโครงการฯชอบธรรมตามกฎหมาย​ โดยได้เสนอให้รมว.คลังพิจารณาตามกำหนดแล้ว​

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก(อีอีซี)​ ซึ่งมีนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีการสรุปผลการตรวจสอบเสนอให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้

 

โดยการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกระบวนการคัดเลือกว่า​ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ทางคณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกเป็นไปโดยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

 

ส่วนอีกสองประเด็นที่ได้ตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบทางกายภาพระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการส่งมอบและรับมอบ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดทำระบบสาธารณูปโภคและหรือผู้ใช้น้ำ กับ ประเด็นพิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำที่ส่งให้แก่ผู้ใช้น้ำ เปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพของท่อส่งน้ำว่ารายได้ที่นำส่งเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่นั้น เนื่องจากประเด็นเหล่านี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอให้กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร เป็นผู้ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ จะต้องรอ รมว.คลัง พิจารณาว่าจะเห็นชอบผลตรวจสอบ หรือมีความเห็นเพิ่มเติมแบบไหน เพื่อดูว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร