"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบไร้รอยต่อ มุ่งติดอาวุธ พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้พนักงาน ทั้ง Hard & Soft skills รองรับทุกความต้องการลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

สำหรับธุรกิจการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย หรือการบริหาร นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านนั้นของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ นอกเหนือจากการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย และกายภาพภายในโครงการซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้ว การเข้าใจไลฟ์สไตล์ และความใส่ใจในรายละเอียดของการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะลูกค้ามีความหลากหลาย ทั้งอายุ เชื้อชาติ ความต้องการที่แตกต่างกัน หากฝ่ายจัดการฯ สามารถนำเสนอสินค้า หรือออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการการอยู่ร่วมกัน ดูแลให้เกิดความอุ่นใจ สบายใจเมื่อใช้ชีวิตภายในโครงการ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้เป็นแบรนด์ในใจลูกค้าอยู่เสมอ

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งในงานบริหารโครงการซึ่งเปรียบได้กับ Hard Skills และงานการบริการดูแลผู้พักอาศัยซึ่งเปรียบได้กับ Soft Skills จึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

คุณสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการถูกดิสรัปท์ในหลากหลายมิติ พลัสฯ ได้ให้ความสำคัญ ใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองตลาดอสังหาฯ ที่ยังมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทุกปี ผ่าน PLUS Eduplex ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านบริการอสังหาฯ ที่ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 4 แล้ว โดยสถาบันมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสายงาน ทั้ง Hard & Soft skills สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กรให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ creative thinking สนับสนุนให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจในงานที่ทำ ทั้งส่งต่อความรู้รุ่นสู่รุ่นเกิดเป็น PLUS DNA โดยมีหลักสูตรหลักๆ ได้แก่ 

  • พื้นฐานงานบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารเชิงบวก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน 
  • หลักสูตรเฉพาะทางงานนิติบุคคล ให้พนักงานมีความรู้ด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลรอบด้าน ทั้งความเข้าใจในเรื่องของพรบ. อาคารชุด หมู่บ้าน กฎหมาย บัญชี การเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ 
  • หลักสูตรเฉพาะทางงานช่าง และวิศวกรรมอาคาร เพื่อให้พนักงานสามารถแก้ไข ดูแลปัญหาได้ตรงจุด บำรุงรักษาเพิ่มมูลค่าให้อาคาร และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
  • หลักสูตรงานบริหารและภาวะผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้คนและองค์กรสามารถพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และหลักสูตร Living Solution เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพในทุกๆ ด้าน เช่น จัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพย์สินมีมูลค่าสูง
  • หลักสูตร Butler บริการระดับโรงแรม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกๆ คน มีทักษะสามารถจัดการด้านที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพ และส่งมอบประสบการณ์ในการดูแลที่ดีให้แก่ลูกบ้านได้ครบทุกมิติของการอยู่อาศัย

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร

นอกจากการใส่ใจคุณภาพของพนักงานที่จะส่งต่อบริการในมาตรฐานที่ดีแล้ว ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด และให้ความสำคัญกับหลักการและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในทุกส่วน อาทิ เจ้าของผู้พัฒนาโครงการ หรือคณะกรรมการนิติบุคคล โดยจะมีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจโครงการนั้นว่ามีจุดแข็ง มีการออกแบบคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างวางกลุ่มเป้าหมายอย่างไร หรือมีความต้องการในบริการด้านไหนบ้าง เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดมากที่สุด คำนึงถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร

สำหรับพนักงานที่เข้าไปดูแลทั้งหมดของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จะผ่านการฝึกอบรมจาก PLUS Eduplex ที่ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับประสบการณ์จริง ส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่น ทั้งยังเพิ่มทักษะ Up-Skill และ Re-Skill ให้สอดรับทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงการคัดเลือก Vendor ให้เหมาะสมกับงาน ตรงความต้องการ และงบประมาณเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน

"การเลือกที่อยู่อาศัยสักที่ ลูกค้าจะมาพร้อมกับความคาดหวังจำนวนมาก ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมที่ดี และสังคมที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งหมดนี้ พลัสฯ พร้อมให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญที่มากกว่า 25 ปี กับทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ พิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัย เติมเต็มความสุขความปลอดภัยในการพักอาศัยแก่ลูกบ้าน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างความเป็นมืออาชีพด้าน Property Management ซึ่งพลัสฯ ไม่ได้ดูแลแค่เพียงพนักงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไปถึงการช่วยเหลือและดูแลภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงสังคมโดยรอบอีกด้วย ปัจจุบัน พลัสฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการมากกว่า 270 โครงการ ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ทั้งโครงการของแสนสิริ และโครงการของผู้พัฒนา (Developer) รายอื่นๆ" คุณสุวรรณี กล่าว

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร "พลัส พร็อพเพอร์ตี้" ส่งต่อองค์ความรู้แบบ "ไร้รอยต่อ" เพิ่มความเชื่อมั่นด้านบริหารจัดการอสังหาฯ ครบวงจร