บิ๊กซีหนุนคนไทยดื่มนมเพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี

วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก บิ๊กซีจึงจัดกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big  C เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยปีละ 18 ลิตรต่อคน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระบุ วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก บิ๊กซีจึงจัดกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big  C เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยปีละ 18 ลิตรต่อคน ขณะที่อัตราการดื่มนมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่ที่ปีละ 113 ลิตรต่อคน และ 66 ลิตรต่อคน ในทวีปเอเชีย การดื่มนมเพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์