ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.6897 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1253 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.6897 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1253 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (19 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.6897 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (18 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8150 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1253 บาท/ยูโร)