JTS หยุดพักซื้อขายวันที่ 20 พ.ค. 65 เหตุ ติดแคชบาลานซ์ระดับ

JTS หยุดพักซื้อขายวันที่ 20 พ.ค. 65 เหตุ ติดแคชบาลานซ์ระดับ

JTS หยุดพักซื้อขายวันที่ 20 พ.ค. 65 เหตุ เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย  ระดับ 3 ตั้งแต่ 20 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2565 จากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ประกาศ หุ้น บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS  เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย  ระดับ 3 หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance  วันที่ 20 พ.ค.-9 มิ.ย.2565 เนื่องจาก การซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ 

 ดังนั้น ทำให้ในวันที่ 20 พ.ค.2565 หุ้น  JTS จะหยุดซื้อขาย1 วัน