ชวนอ่านความเห็นภาคเอกชน แบบไหนคือ "ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

ชวนอ่านความเห็นภาคเอกชน แบบไหนคือ "ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

เวที Better Thailand เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ถามมา-ตอบไป ไขข้อสงสัยสะท้อนความเห็นเอกชนสำหรับการเดินหน้าประเทศในก้าวต่อไป

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเสวนาในงาน “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยยุคต่อใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร" เผยว่า ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมไทยเผชิญความท้าทายจาก Digital Disruption ที่กำลังไล่ล่าโมเดลอุตสาหกรรมรูปแบบเก่า ที่แม้จะเคยทำกำไรได้ และเติบโตมากแค่ไหน หากปรับตัวไม่ทันก็ต้องล้มหายไปจากตลาด 

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้เตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยด้วยการออกนโยบาย Industry Transformation ช่วยเหลือสมาชิก 45 อุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ ในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้ แม้ว่าขณะนี้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในประเทศยังอยู่ที่ 2.0 
 

นอกจากนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ได้สร้างความท้าทายให้กับภาคการผลิตซึ่งหลายอุตสาหกรรมที่เป็น made in Thailand ได้รับอานิสงส์จากการกีดกันทางการค้า ขณะที่บางอุตสาหกรรมที่ต้องส่งไปประกอบในจีนต้องได้รับผลกระทบ ซึ่งข้อดีที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นไม่นานเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชน 

ดังนั้น ส.อ.ท. จึงต้องการสร้างความมั่นคงทางซัพพลายเชนท่ามกลางความไม่แน่นอน ด้วยการร่วมมือกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการประกอบกิจการตลอดซัพพลายเชน สร้างความมั่นคงทางซัพพลายเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มศักยภาพในการส่งออกให้กับประเทศไทย

 

สำหรับผู้ประกอบกลุ่มเอสเอ็มอีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้นมากที่สุดจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี ด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล การสร้างนวัตกรรรมเป็นของตัวเอง และเพิ่มความสามารถการแข่งขันพร้อมส่งออกไปตลาดโลก 

รวมทั้ง การแก้ปัญหาใหญ่ของเอสเอ็มอีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการให้ความรู้และยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเข้าระดมทุนในกระดานเทรดใหม่ "Life Exchange" กระดานสำหรับเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ

ด้าน สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชนนั้น กรณีการศึกษาดูงานต่างประเทศที่ซาอุดีอาระเบียสะท้อนให้เห็นตัวอย่างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่่ส่งผลไปในทางบวก ซึ่งการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐจะเป็นการปลดล็อกและสร้างโอกาสการเจรจาการค้าและการลงทุนให้ภาคเอกชนอย่างมาก ยกตัวอย่างการเจรจาการค้าผลไม้กับจีนก็ได้รับการตอบรับทันที

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์