'ชโยทิต' มั่นใจไทยรักษาแชมป์อาเซียน ดันผลิต 'รถ EV' ทดแทนรถใช้น้ำมัน

'ชโยทิต' มั่นใจไทยรักษาแชมป์อาเซียน ดันผลิต 'รถ EV' ทดแทนรถใช้น้ำมัน

ผู้แทนการค้าไทยมั่นใจไทยรักษาแชมป์อาเซียนในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ หลังเปลี่ยนเป็นการผลิตรถ EV ดันตลาดในประเทศสู้อินโดนีเซีย เวียดนาม ยันค่ายญี่ปุ่นอีก 2 ค่าย พร้อมลงทุนเพิ่ม ช่วยดันสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ในไทยเพิ่ม 3 เท่าตัว

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร”ในงาน “Better Thailand Open Dialogue ถามมา – ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"   ว่าในการทำงานของทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทยนั้นได้กำหนด อุตสาหกรรมที่ต้องการดึงดูดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 5 อุตสาหกรรม คือ รถ EV สมาร์ทอิเล็กทรอกนิกส์ ท่องเที่ยวคุณภาพสูง ดิจิทัล และยารักษาโรค โดย 3 อุตสาหกรรม แรกนั้นก็มีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 50% ของจีดีพีของประเทศ หากเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยหรือลงทุนเพิ่มได้ที่สุดแล้วเราจะเสียความสามารถในการแข่งขัน

โดยในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี)นั้นประเทศไทย ใช้มาตรการเอาตลาดเป็นตัวนำ โดยทำมาตรการจูงใจก่อนให้มีการลดภาษีสรรพสามิต และส่วนลดต่างเป็นเงินประมาณ 1.5 แสนบาทต่อคัน ทำให้เรามีตลาดในประเทศ เพื่อให้เกิดการลงทุนจากนั้นจะมีการออกมาตรการ การจูงใจผ่านมาตรการแบตเตอรี่ และสถานีชาร์จรถอีวีเพิ่มเติมในประเทศไทย ที่จะออกมาต่อจากนี้ทำให้รักษาการเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ได้แม้จะไม่ได้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ตาม 

 

ทั้งนี้จากมาตรการต่างๆ ที่ออกมา และการโรดโชว์ดึงการลงทุนรถ EV ในต่างประเทศ และหารือกับบริษัทขนาดใหญ่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมรถ EV ในไทยโดยค่ายรถญี่ปุ่นที่ตกลงจะเข้ามาลงทุนแล้วก็คือ โตโยต้า และที่จะตามมาคือ นิสสัน และฮอนด้า ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถรักษาฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไว้ได้และยังคงเป็นผู้นำของอาเซียนในอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถ EV จะทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการผลิตสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้ และจะเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจากมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านบาท ให้เพิ่มขึ้นไปอีก 2-3 เท่าตัวได้ในอนาคต

ส่วนการท่องเที่ยว ตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการมาดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการให้วีซ่าระยะยาวเพื่อพำนักในประเทศไทยนานขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ใบอนุญาตทำงานด้วย ซึ่งการส่งเสริมเรื่องนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว ที่เป็นนักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบริษัทด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น คาดว่าคนกลุ่มนี้จะสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 1.2 ล้านล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์