“สมคิด”แนะ 4 เสาหลัก คิดนอกกรอบ ฉุดเศรษฐกิจไทยพ้นปากเหว

“สมคิด”แนะ 4 เสาหลัก คิดนอกกรอบ ฉุดเศรษฐกิจไทยพ้นปากเหว

“สมคิด”จี้ 4 เสาหลักการเงิน การคลัง รอบคอบอัดงบประมาณดูแลเศรษฐกิจ แนะคิดนอกกรอบ ฉุดเศรษฐกิจพ้นปากเหว สกัดนักการเมืองล้วงลูก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และว่าที่ผู้ถูกเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊ค ผ่านเพจ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ระบุว่า หากสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆ และบริหารอย่างไร้ทิศทางเช่นนี้ความเสี่ยงในเรื่องการคลัง และความต้องการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากความไม่ปกติ ตั้งแต่เกิดโควิด-19 มา 2 ปีรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ต้องมองไปข้างหน้าหากยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ต้องดูว่าทรัพยากรที่จำกัดจะใช้อย่างไร จะใช้เม็ดเงินยังไงฉุดให้ประเทศไทยพ้นปากเหว 

การช่วยเหลือภาคธุรกิจให้เดินต่อได้ ต้องคิดนอกกรอบไม่ใช่ใช้วิธีแบบเดิม ในอนาคตรัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลแน่นอน แต่ที่ผ่านมาการใช้เงินเพื่อดูแลผู้บริโภค ซึ่งทำได้แค่ระยะหนึ่ง นานๆ ไปความเปราะบางทางการคลังจะมีมากการบริหารทรัพยากรของประเทศ คือ เงินในเรื่องงบประมาณ การเงินการคลังจะมีความสำคัญมาก เพราะเราเป็นประเทศขนาดเล็ก  

ทางออกคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และกระทรวงการคลัง 4 หน่วยงานที่เป็นเสาหลักต้องทำงานให้เต็มที่ เป็นหลักในเรื่องการเงินการคลังของประเทศ จัดสรรงบประมาณก่อนหลังตามความจำเป็น และต้องจัดสรรเพื่องบประมาณให้อนาคตเดินไปได้             

สถานการณ์ในขณะนี้ต้อง Prepare for the Worst เพื่อรองรับสถานการณ์ที่แย่ลง ทั้ง 4 เสาหลักการเงินการคลังต้องเข้มแข็ง ให้ใครมากดดันไม่ได้ ต้องกล้าคิด กล้าเสนอ ไม่ให้การเมืองเป็นตัวกำหนด มีทิศทางร่วมกัน จัดลำดับความสำคัญ เพราะการกู้ยืมเงินเพิ่มทำได้ แต่ดอกเบี้ยสูง ที่จะเจอต่อไปคือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การจ้างงานมีน้อย ข้าวยากหมากแพง