GUNKUL ผนึก “แบล็คแคนยอน - CPF” ลุยกัญชาและกัญชงครบวงจร

GUNKUL ผนึก “แบล็คแคนยอน - CPF” ลุยกัญชาและกัญชงครบวงจร

GUNKULส่งบริษัทย่อย “จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป” จับมือ “แบล็คแคนยอน และ กลุ่ม CPF ดันสินค้ากัญชงครบวงจร ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคาดได้เห็นสินค้า อาหาร เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องดื่ม ออกมาหนุนการเติบโต

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า  บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อขายกัญชา และกัญชง สำหรับธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม  

โดยบริษัทย่อยของ GUNKUL จะทำหน้าที่ปลูก ผลิต จำหน่าย จัดส่งส่วนของกัญชาและส่วนของกัญชง  รวมถึงผลิต จำหน่าย จัดส่งผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา และกัญชงให้แบล็ค แคนยอน เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหารทั้งใน และต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงครบวงจร  ทั้งในเรื่องการเพาะปลูกพืชกัญชง และการสกัดสารสำคัญ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมไปถึงการเริ่มต้นศึกษา และขยายผลการเพาะปลูกพืชกัญชงเมล็ดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมโปรตีนทดแทน (Alternative Protein) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะเห็นชอบร่วมกันในอนาคต 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท เชื่อว่าผู้ร่วมดำเนินงานได้มองเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมพืชกัญชงที่มีศักยภาพในการจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ที่จะมีการเติบโตในความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมของพืชกัญชงคือ แหล่งวัตถุดิบพืชกัญชง และสารสกัดที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

บริษัทเชื่อมั่นว่าจากรูปแบบการปลูกของบริษัท ที่เป็นระบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน เป็นพื้นที่เพาะปลูกของบริษัทเอง และปลูกโดยใช้ระบบ Hydroponic ไม่ใช้ดิน แต่ใช้น้ำ RO ในการปลูก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้างต่างๆ และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆ  ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตกัญชงที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  จึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า

 “จากกระแสความนิยมกัญชงทำให้มีการนำสารสกัดจากกัญชงไปเป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องดื่ม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัท  ได้รับความสนใจเข้ามาขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาวิจัยในธุรกิจกัญชง จากความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปักธงขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง – การเพาะปลูก – รับซื้อกัญชง – การสกัด และผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และเชื่อว่าจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทได้” ดร.สมบูรณ์ กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์