แบงก์ชาติ สั่งสถาบันการเงินทำ Stress Test วัดปัจจัยเสี่ยง กระทบธุรกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสถาบันการเงินทำ Stress Test วัดปัจจัยเสี่ยง กระทบธุรกิจ

แบงก์ชาติ ชี้สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ผงาดขึ้นเฉียด 7% ดีกว่าประเทศในภูมิภาค และดีกว่าหากเทียบกับระดับก่อนโควิด-19 แล้ว สั่งแบงก์ทำแผนทดสอบภาวะวิกฤติรับความเสี่ยง

     นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า หากดูภาพรวมสถาบันการเงินในไตรมาสแรกที่ผ่านมา สถาบันการเงินไทยถือว่ามีความแข็งแกร่ง ทั้งเงินกองทุน สภาพคล่องที่อยู่ระดับสูงต่อเนื่อง อีกทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ ยังมีความสามารถในการขยายสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง

      โดยเฉพาะ หากดูด้านการเติบโตด้านสินเชื่อของทั้งระบบสถาบันการเงิน พบว่า เติบโตต่อเนื่อง โดยขยายตัวถึง 6.9% เพิ่มขึ้นหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ที่ขยายตัวเพียง 6.5% ซึ่งหากเทียบกับเติบโตกับประเทศที่มีการเติบโตใกล้เคียงกับประเทศไทย พบว่า ภาพรวมสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ เติบโตได้ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาค และการเติบโตดังกล่าว ถือว่าเติบโตสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ด้วย

      เช่นหากเทียบกับ ประเทศในภูมิภาคที่การเติบโตเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทย เช่น อินโดนีเซีย ที่ก.พ. ขยายตัว 6.3% ฟิลิปปินส์ ขยายตัว 5.7% มาเลเซีย 4.7% และสิงคโปร์ที่ 2.8% มีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่ขยายตัวกว่าประเทศไทย 

       ด้านคุณภาพสินเชื่อ หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เอ็นพีแอล ไตรมาสแรกที่ผ่านมา ทรงตัว โดยปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.93% จาก 2.98% ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกัน สินเชื่อ Stage 2 หรือสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) ที่ปรับตัวลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 6.09% จาก 6.39% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว ที่มีส่วนช่วยลูกหนี้ให้คุณภาพดีขึ้น แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เชื่อว่าจะไม่เผชิญกับหน้าผาเอ็นพีแอล จากผลของการผลักดันมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ที่จะมีผลไปถึงปี 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       อีกทั้งวันนี้ ธปท.ได้มีการให้สถาบันการเงิน ทำผลทดสอบภาวะวิกฤติหรือ Stress Test ต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในไตรมาส 3 น่าจะเห็นภาพรวมได้ ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ราคาเชื้อเพลิง ที่อาจส่งผลต่อการชำระหนี้ครัวเรือนได้

      ทั้งนี้เชื่อว่าจากสำรองของระบบธนาคารพาณิชย์ในระดับสูง ที่  165.6% ที่เป็นระดับสูงมาก มองว่าเหล่านี้จะเป็นตัวที่ใช้รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์