"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก PT และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับขึ้นเท่าไหร่ ?

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ PT โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (14 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (14 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" PT (14 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 49.26 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (14 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.24
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.08
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.35
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา49.84
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.39

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 14 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่