EA ไตรมาส1 /65กำไร 1.36 พันล้าน -รายได้รวม 4.81 พันล้าน

EA ไตรมาส1 /65กำไร 1.36 พันล้าน  -รายได้รวม 4.81 พันล้าน

EA ไตรมาส1/65 กำไร 1.36 พันล้าน ลดลง 3.23% เหตุ มีรายได้ 4.81 พันล้าน โตเพียง 2.34% แต่มีต้นทุนการขายให้บริการเพิ่มขึ้น13.66% อยู่ที่ 2.90 พันล้าน จากธุรกิจไบโอดีเซลสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม -มีค่าเสื่อมของการเปลี่ยนแผงโซลาร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์ -ลำปาง

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ EA แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส1ปี 2565 มีกำไรสุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,366.31 ล้านบาท ลดลง 3.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1,411.85  ล้านบาท  เนื่องจากมีรายได้รวม 4,706.43 ล้านบาท  โตเพียง 2.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,706.43 ล้านบาท

รวมถึงบริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 13.66% อยู่ที่ 2,906.41 ล้านบาท เพราะ ต้นทุนในกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม และต้นทุนผลิตไฟฟ้ามากขึ้น จากค่าเสื่อมของการเปลี่ยนแผงโซลาร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์ และลำปาง

EA ไตรมาส1 /65กำไร 1.36 พันล้าน  -รายได้รวม 4.81 พันล้าน

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ สำหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 4,740.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2564 จำนวน 37.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.80% สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า