SCGP ทุ่ม 2,450 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตในไทยอีก 75,000 ตันต่อปี

SCGP ทุ่ม 2,450 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตในไทยอีก 75,000 ตันต่อปี

SCGP รุกขยายการลงทุนบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ และกระดาษในประเทศไทยอีก 75,000 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุน 2,450 ล้านบาท ร่วมทุน Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วน 70:30

       นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า  SCGP เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตัดสินใจรุกขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก (Corrugated Carton) และแผ่นกระดาษลูกฟูก (Sheet Board) ในประเทศไทยอีก 75,000 ตันต่อปี เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิต ตลอดจนนำเสนอโซลูชัน สินค้าและบริการภายใต้โมเดล Total Packaging Solutions เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว ตลอดจนช่วยเสริมศักยภาพ และผสานกำลังกับธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น คงความเป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน

       การลงทุนขยายกำลังการผลิตดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCGP และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วน 70:30 ตามลำดับ ใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 2,450 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในส่วนของเครื่องจักร การติดตั้งเครื่องจักร และเงินทุนหมุนเวียน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในกลางปี 2566

                       

          SCGP มั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotic) ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation)และระบบพิมพ์ที่มีความทันสมัยเข้ามาปรับใช้ นอกจากนี้ยังทำให้บริษัท สามารถบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น และยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ โดยการขยายกำลังการผลิตครั้งนี้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ศูนย์รวมของกลุ่มสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

       ทั้งนี้ SCGP ประเมินความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค อาทิ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเพื่อสุขอนามัย รวมถึงการเติบโตของภาคการส่งออกจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล ตลอดจนการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อภาพรวมการใช้บรรจุภัณฑ์

SCGP ทุ่ม 2,450 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตในไทยอีก 75,000 ตันต่อปี

        SCGP มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น โดยนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตรวมกว่า 50 แห่ง ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศสเปน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์