บอร์ดแข่งขันทางการค้าเตรียมเปิดช่องร้องเรียนดีลซีพีควบรวมโลตัส

บอร์ดแข่งขันทางการค้าเตรียมเปิดช่องร้องเรียนดีลซีพีควบรวมโลตัส

กมธ.สภาเรียก กขค.แจงทรูควบดีแทค  ด้านปธ.กขค.ย้ำเป็นอำนาจกสทช.กำกับการควบรวมธุรกิจ  ขณะที่คืบหน้าซีพีรวมโลตัส คุมเข้มให้ทำตามเงื่อนไข 7 ข้อ พร้อมเปิดช่องร้องเรียน ห่วง ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าข่ายอำนาจกขค.หรือไม่

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.)พิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง ศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง สภาผู้แทนราษฏร ได้เชิญตนในฐานะประธาน กขค.ได้เข้าชี้แจง กรณีดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้สอบถามในหลายประเด็น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของกขค.ในการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า การรวมธุรกิจระหว่าง  True กับ DTAC  เป็นอำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. ในการที่จะดูแลการควบรวมธุรกิจ ทางกขค.ไม่สามารถก้าวล่วงได้ เนื่องจากพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560 กำหนดว่าหากหน่วยงานใดมีกฏหมายเฉพาะก็ต้องให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้ดูแล 

อย่างไรก็ตามกขค.แม้ไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็ยังต้องดูในเรื่องของการแข่งขัน ซึ่งต้องรอให้กสทช.ร้องขอ โดยในส่วนของกขค.เองก็ได้มีการทำการศึกษา รูปแบบ โครงสร้างธุรกิจ  สัดส่วนตลาด ส่วนแบ่งการตลาด  ในธุรกิจเทเลคอม เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีการพัฒนาไปมาก ทั้งเรื่องเสาส่ง การรับสัมปทาน การซื้อคลื่นความถี่ รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่แตกไลน์ไปหลายธุรกิจ  

นายสกนธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้กรรมาธิการฯยังได้มีการสอบถามถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไข 7 ข้อของการอนุญาตให้ซีพีควบรวมโลตัส ซึ่งกรรมาธิการฯได้ให้ความสนใจและซักถามในหลายประเด็น โดยเสนอให้กขค.เปิดช่องทางการร้องเรียนจากประชาชน ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข   7 ข้อ เพื่อให้กขค.มีข้อมูลในการนำไปตรวจสอบ ซึ่งทางเราก็รับข้อเสนอของกรรมาธิการฯไปปฏิบัติต่อไป  

ทั้งนี้กมธ.ยังได้ให้ความสนใจเงื่อนไขห้ามเทสโก้โลตัสเปลี่ยนสัญญากับซัพพลายเออร์ 2 ปี โดยแสดงความกังวลว่าสัญญาดังกล่าวจะมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์กับปัจจุบันและครอบคลุมการดำเนินการกับซัพพลายเออร์หรือไม่และการควบรวมธุรกิจอื่นในตลาดค้าปลีกใน 3 ปี ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่ากรณีการรวมธุรกิจซีพีกับแมคโครจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งเราได้ชี้แจงไปว่า การรวมนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพราะแมคโครเป็นของซีพีอยู่แล้ว 

“ที่ประชุมยังแสดงความเป็นห่วงธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันที่ไม่ใช่เป็นเพียงร้านค้าจำหน่ายสินค้า แต่มีเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งกมธ.ฯมองว่าเป็นความซับซ้อนของการกำกับดูแลแลภายใต้กขค. จะมีปัญหาในเชิงกฏหมายหรือไม่ ซึ่งขอให้กขค.ไปต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ “นายสกนธ์ กล่าว 

 สำหรับความคืบหน้าคดีซีพีควบรวมโลตัส ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนั้น คงต้องรอให้ศาลพิจารณา ไม่สามารถก้าวล่วงได้