GFPT - กำไร 2Q อาจอ่อนแอลง qoq (13 พ.ค. 2565)

GFPT - กำไร 2Q อาจอ่อนแอลง qoq (13 พ.ค. 2565)

เราคาดว่ากำไรจะยังสูงขึ้น yoy ใน 2H หนุนโดย (1) ดีมานด์ฟื้นตัว, (2) ต้นทุนอาหารสัตว์ต่ำลงจาก Supply จากฤดูเพาะปลูกใหม่เพิ่มมากขึ้น และ (3)ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของท่าเรือลดลง

คงคำแนะนำ ถือ เนื่องจาก (1) กำไร 2Q อาจลดลง qoq และ (2) อัพไซด์จำกัด เราปรับราคาเป้าหมายเป็น 15.60 บาทต่อหุ้นอ้างอิง 14x FY22F PER

 

กำไร 1Q ดีกว่าคาดการณ์ของตลาด

GFPT รายงานกำไรสุทธิ 1Q ที่ 456 ลบ. (+652% yoy, +741% qoq) ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ (240 ลบ.) 90% ประเด็นที่ดีกว่าคาดมาจาก (1) อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงที่ 14.2% เทียบกับ 9.5% ใน 1Q21 เนื่องจากบริษัทได้ล็อคต้นทุนวัตถุดิบไว้ และ (2) ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมค้าสูงขึ้นเป็น 192 ลบ. จาก 32 ลบ. ใน 1Q21. ส่วนรายได้ขายใน 1Q เติบโต 22% yoy เป็น 4.0 พันลบ. หนุนจากราคาไก่เฉลี่ยสูงขึ้น 20% yoy และปริมาณส่งออกสูงขึ้น 40% yoy

 

การดำเนินงาน 2Q มีต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น

กำไร 2Q จะฟื้นตัว yoy หนุนโดยฐานที่ต่ำในปี 2021 ราคาไก่ในประเทศยังสูงขึ้นต่อเนื่อง 5% 2QTD เป็น 42 บาทต่อ กก. จากการฟื้นตัวของดีมานด์ตามการเปิดทำการของร้านอาหาร อย่างไรก็ตามต้นทุนอาหารสัตว์ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก แม้รายได้ 2Q มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น qoq จาก (1) ราคาไก่สูงขึ้น และ (2) ปริมาณส่งออกสูงขึ้น แต่เราคาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q จะลดลงเป็น 12% เนื่องจากอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผลิตจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามสต๊อกใหม่ของกากถั่วเหลืองและข้าวโพด เบื้องต้นเราคาดกำไรปกติ 2Q ประมาณ 380-400 ลบ.

คาดกำไรปรับตัวดีขึ้น yoy ใน 2H

กำไรมีแนวโน้มดีขึ้นใน 2H หนุนจาก (1) Demand ฟื้นตัว, (2) ต้นทุนอาหารสัตว์ต่ำลงจาก Supply กากถั่วเหลืองและข้าวโพดจากฤดูเพาะปลูกใหม่เพิ่มมากขึ้น และ (3) ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงตามความแออัดที่ท่าเรือมีแนวโน้มคลายลง

 

คงคำแนะนำ ถือ ปรับราคาเป้าหมายเป็น 15.60 บาท (จาก 11.80 บาท)

เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY22F 42% เป็น 1.4 พันลบ. (1) หลังปรับรายได้ขายขึ้นจาก 1.57 หมื่นลบ. เป็น 1.6 หมื่นลบ. และ (2) ปรับอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นจาก 11.5% เป็น 13.0% ราคาเป้าหมายของเราอ้างอิง 14x FY22F PER