เจาะ 'แผนพีอาร์รัฐ' 2 ปาฐกถา 7 เวทีเสวนา 19 -20 พ.ค. ตีปี๊บผลงานก่อนเปิดสภาฯ

เจาะ 'แผนพีอาร์รัฐ'  2 ปาฐกถา 7 เวทีเสวนา 19 -20 พ.ค. ตีปี๊บผลงานก่อนเปิดสภาฯ

รัฐบาลตีปี๊บผลงานเปิดเวที-อีเวนท์ ใหญ่ 19 – 20 พ.ค.ก่อนเปิดสภาฯ โปรแกรมแน่นเอียด 2 ปาฐกถา 7 เสวนา ระดมรองนายกฯ ครม. หน่วยงานเศรษฐกิจ ภาครัฐ อีอีซี – บีโอไอ – ก.พ.ร. และตัวแทนเอกชนชั้นนำร่วมเวที ตอบคำถามถึงอนาคตประเทศ ใช้ชื่อถามมา – ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่ 19 – 20 พ.ค.ที่จะถึงนี้ได้มีกำหนดจัดงานใหญ่ของรัฐบาลภายใต้ชื่องาน "ถามมา...ตอบไป เพื่อประเทศที่ดีกว่า" (Better Thailand open Dialogue) โดยรูปแบบเป็นทั้งเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และนิทรรศการแสดงผลงาน ความคืบหน้าด้านต่างๆที่รัฐบาลได้ทำมาตลอดเกือบ 4 ปีที่เป็นรัฐบาล โดยสถานที่จัดงานจะใช้โซนนิทรรศการ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์

ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน และตัวแทนของประชาชนพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น หรือถามคำถามต่างกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในภาครัฐโดยตรง การจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นงานที่จะมีการตอบคำถาม 50 ประเด็นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 35 คน โดยตั้งเป้าว่าเมื่อได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลแล้วจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น

นอกจากนี้งานครั้งนี้ยังจัดขึ้นก่อนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรัฐบาลจะตกเป็นเป้าหมายการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายเดือนนี้ ในเรื่องผลงาน การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการเปิดประเทศที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.นี้ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเคลื่อนได้ สามารถจัดงานประชุมสัมนาขนาดใหญ่ได้จึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะจัดงานในลักษณะนี้ขึ้น 

สำหรับโปรแกรมการจัดงานทั้งสองวันถือว่าอัดแน่นตลอดทั้งวัน เริ่มที่วันที่ 19 พ.ค.นายกรัฐมนตรีจะเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม จากนั้นเป็นเวทีเสวนา เรื่องมองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายสมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ SCB ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Ecomomic Intelligence Center (EIC) ร่วมเวทีเสวนา

ในช่วงบ่ายวันที่ 19 พ.ค.เป็นเวทีเสวนาเรื่อง "เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร" โดยเวทีแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกมีวิทยากร ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่วนในช่วงที่ 2 วิทยากรได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายคณิศ แสงสพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนในวันที่ 20 พ.ค.งานจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “สังคมยุคใหม่ กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้ครรัปชั่นทันที” จากนั้นจะเป็นการเสวนาในหัวข้อสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาศ CEO เอสซีจ

จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีการเสวนาหัวข้อ "คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ" โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นวิทยากร ร่วมกับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นางอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมเสวนา ต่อจากนั้นเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับทุกคน โดยมีรัฐมนตรีใน ครม. 3 คน ร่วมเวทีเสวนานี้ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายพรชัย ฐีระเวช ผ.อ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. ร่วมเวทีเสวนา

ส่วนในเวทีเสวนาปิดท้ายมีการกำหนดหัวข้อเรื่องว่า "ประเทศไทยยุคใหม่ ความต้องการ ความเข้าใจ ความหวัง" โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ เป็นวิทยากร ร่วมกับนายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการ รมว.พลังงาน นายปิยะชาติ อิศรภักดี CEO BRANDi and Companies และนายเอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเวทีเสวนา

ทั้งนี้ทุกหัวข้อเสนวนาจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีเวทีเสวนาคู่ขนาน และกิจกรรมต่างๆภายในงาน เช่น การเวิร์คช็อปทำอาหารร่วมกันเชฟชุมพล และเชฟรุ่นใหม่ ต่อยอดอาหารท้องถิ่น การแสดงนาฎศิลป์ร่วมสมัยของกลุ่มศิลปิน คิดบวกสิปป์ การแสดงดนตรีแนว Asian Pop การเสวนาหัวข้อพลังคนรุ่นใหม่ เสวนาหัวข้อ BCG อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ โดย McKinsey ตัวแทนภาคเอกชน และเครือข่ายสตาร์ทอัพ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนี้ยังมี Knowledge Partners , BRANDi and Companies และหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability