"MONEY EXPO 2022" เริ่มแล้ว ก.ล.ต.ชวนติดอาวุธ ลงทุนเท่าทันโลกดิจิทัล

"MONEY EXPO 2022" เริ่มแล้ว ก.ล.ต.ชวนติดอาวุธ ลงทุนเท่าทันโลกดิจิทัล

ก.ล.ต.บุกงาน “MONEY EXPO 2022” ติดอาวุธความคิด “เปิดโลกการเงิน-การลงทุน” โชว์ 3 แนวทาง เน้นลงทุนในยุคดิจิทัล

งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22 หรือ MONEY EXPO 2022 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดย ก.ล.ต. ฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ได้ร่วมออกบูธในงาน เพื่อส่งต่อความรู้ ติดอาวุธให้แก่ผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเท่าทันกลโกงออนไลน์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเงิน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า  สถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการเงินการลงทุน ทำให้มีการหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง กว่าการฝากเงิน ความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนรุนแรง กลโกงออนไลน์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเงิน  รวมทั้งความใส่ใจต่อประเด็นของ ESG (Environment Social Governance) ในการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสั่งสมความรู้และมีหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้ปรับตัวให้เกิดความสมดุลในโลกการลงทุนยุคใหม่  ทั้งนี้ภายในงาน

"MONEY EXPO 2022" เริ่มแล้ว ก.ล.ต.ชวนติดอาวุธ ลงทุนเท่าทันโลกดิจิทัล

ดังนั้นในปีนี้ ก.ล.ต. ฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ได้ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 22 MONEY EXPO 2022 ในการส่งต่อความรู้ ติดอาวุธให้แก่ผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล ให้ลงทุนสมดุลในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ “Balancing Your Investment for Sustainable Wealth” หรือ “ลงทุนสมดุล สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่ต้องปรับให้เท่าทันยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่  พื้นที่การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยจัดเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าชมได้รอบด้าน แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ๆ คือ

1. DIGITAL WEALTH : นำเสนอข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนทุกประเภท และเน้นในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล

2. ESG INVESTMENT : นำเสนอข้อมูลการลงทุนที่คำนึงถึงหลัก ESG เพื่อตอบโจทย์การลงทุน เพื่อความยั่งยืน และแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน เช่น SRI fund และ

3. CO-WEALTHY SPACE : เป็นพื้นที่สันทนาการเพื่อการพักผ่อนและมีเครื่องดื่มที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการไว้บริการ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการให้มีรายได้ นอกจากนี้ ยังมีมุมคลินิกระดมทุน ซึ่งมีผู้ประกอบการ crowdfunding ให้คำปรึกษาทางเลือกการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME/Startup) และมุม “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” เพื่อให้ความรู้เท่าทันภัยกลโกง ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส รวมทั้งร้องเรียนการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในตลาดทุน

"MONEY EXPO 2022" เริ่มแล้ว ก.ล.ต.ชวนติดอาวุธ ลงทุนเท่าทันโลกดิจิทัล

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม อาทิ  fireside chat แลกเปลี่ยนความรู้การลงทุน การระดมทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล กับ influencer เช่น นเรศ เหล่าพรรณราย เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, ชัชวาลย์ วัฒนโชติ เจ้าของเพจ KIM Property Live, กิตติทัศน์ เบญจเจริญพัฒน์ เจ้าของเพจและช่อง I Learn A Lot รวมทั้งวิทยากรจาก ก.ล.ต.

โดยผู้สนใจสามารถร่วมรับชมผ่านช่องทาง Facebook live เพจสำนักงาน กลต. และเพจ Start-to-invest หรือ รับชมสดได้ที่บูธ ก.ล.ต.

และกิจกรรมพิเศษ สัมมนา หัวข้อ “โลกการลงทุนยุคดิจิทัลและมุมมองในการคุ้มครองผู้ลงทุน” โดยมี ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย พร้อมด้วยวิทยากรจาก ก.ล.ต. ได้แก่ นภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน และ สุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด ร่วมพูดคุย ณ เวทีกลางในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น.