“CKP” ทุ่ม 2.6 พันล้าน ลงทุนพลังงานสะอาด สู่เป้า 4,800 เมกะวัตต์ ในปี 67

“CKP” ทุ่ม 2.6 พันล้าน ลงทุนพลังงานสะอาด สู่เป้า 4,800 เมกะวัตต์ ในปี 67

CKPower ชี้รายได้รวมไตรมาส 1/65 เพิ่มขึ้น 442.0 ล้าน ลั่น ปี 2565 ทุ่ม 2,600 ล้าน เพิ่มทุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมายกำลังการผลิต 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ดันสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 95% ของกำลังการผลิตรวม

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,543.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 442.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 38.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 คือราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตามสถานการณ์ในตลาดโลก มีผลทำให้รายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งส่วนใหญ่คือค่าก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 627.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.9 อีกด้วย

“CKP” ทุ่ม 2.6 พันล้าน ลงทุนพลังงานสะอาด สู่เป้า 4,800 เมกะวัตต์ ในปี 67 อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะเผชิญกับสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่ผันผวน บริษัทยังคงมีปัจจัยบวกจากการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 29.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่ดีขึ้น

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า บริษัทคาดว่าสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกจะยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ดี สถานการณ์น้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีแนวโน้มดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยในไตรมาสที่ 1/2565 มีปริมาณน้ำไหลเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.9 และปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งหากสถานการณ์น้ำยังคงดีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสองของบริษัทจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมให้แข็งแกร่ง

“CKP” ทุ่ม 2.6 พันล้าน ลงทุนพลังงานสะอาด สู่เป้า 4,800 เมกะวัตต์ ในปี 67 “สำหรับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2565 ได้มุ่งเน้นสู่การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีระดับคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 โดยบริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนจำนวน 2,600 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนตามสัดส่วนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ใน สปป.ลาว และลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งของบริษัทที่ 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 และเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 95% ของกำลังการผลิตรวมของบริษัท” นายธนวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2565 ยังได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 650.4 ล้านบาท โดยการจ่ายปันผลในครั้งนี้ ถือเป็นการจ่ายปันผลในจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2565