“คริปโตเอ็กซ์เพรส”ผนึก FSS รุกสินทรัพย์ดิจิทัล จ่อคิวขอใบอนุญาต ก.ล.ต.

“คริปโตเอ็กซ์เพรส”ผนึก FSS รุกสินทรัพย์ดิจิทัล จ่อคิวขอใบอนุญาต ก.ล.ต.

" คริปโตเอ็กซ์เพรส " จับมือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ขอใบอนุญาต Digital Asset Dealer และ ICO Portalจาก ก.ล.ต. ลุยสินทรัพย์ดิจิทัล ชูจุดแข็ง White Label ดูแลรักษาระบบเสริมด้วย AI ต่อยอดธุรกิจให้การเปิดบัญชีสะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น

          นายดุสิต มาดาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริปโตเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบ AI และ Machine learning แพลตฟอร์มซื้อ-ขายคริปโทเคอร์เรนซีในรูปแบบออโต้เทรดรายแรกในไทย โดยบริษัทดำเนินธุรกิจ License Consult โดยเป็นที่ปรึกษาในการขอใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

        บริษัทมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป รวมไปจนถึงบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเมื่อช่วงต้นปี 2565 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาพัฒนาระบบให้กับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) โดย FSS ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการดำเนินงานขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อขอใบอนุญาต Broker License จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจ ไวท์เลเบล (White Label) โดยเป็นโมเดลธุรกิจในรูปแบบ B2B (Business to Business model) ซึ่งบริษัทสามารถออกแบบหรือให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยในวงการดิจิทัลก็มีผลิตภัณฑ์ไวท์เลเบลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการ เช่น เว็บไซต์สำเร็จรูป e-commerce ร้านค้าออนไลน์ หรือระบบสะสมแต้มออนไลน์

       "จุดแข็งของ White Label คือ มีการดูแลรักษาระบบ-ผู้ให้บริการ โดยผู้ผลิตจะมีทีมที่คอยดูแลรักษาระบบให้สามารถทำงานได้ดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีการทดสอบระบบอย่างถี่ถ้วน จึงทำให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และพร้อมต่อการใช้งานได้เลยทันที"นายดุสิต กล่าว

“คริปโตเอ็กซ์เพรส”ผนึก FSS รุกสินทรัพย์ดิจิทัล จ่อคิวขอใบอนุญาต ก.ล.ต.

         อีกทั้ง บริษัทดำเนินธุรกิจระบบ e-KYC Solution ที่ทันสมัยด้วยระบบ AI ซึ่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ประกอบการทุกรายที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน จำเป็นต้องใช้ KYC โดยต้องผ่านเกณฑ์ PDPA ทั้งนี้ บริษัทมองว่าระบบ e-KYC Solution เป็นการช่วยต่อยอดธุรกิจให้การเปิดบัญชีสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น

         ในปัจจุบันการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน e-KYC Solution มีความรวดเร็วไม่เกิน 15 นาที ลูกค้าก็สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุน หุ้น ได้ทันที ถือเป็นการเปิดบัญชีที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการลงทุนของลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งระบบ e-KYC Solution ของบริษัท เป็นซอฟต์แวร์สำหรับ e-KYC (การพิสูจน์และยืนยันตัวตน) โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่กำกับด้านการยืนยันตัวตน

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์