กระทรวงพาณิชย์ ดึงญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ กระทรวงฯได้จัดสัมมนา “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น” ในโอกาสฉลองครบรอบ 135 ปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ กระทรวงฯได้จัดสัมมนา “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น” ในโอกาสฉลองครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องนโยบายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกันในมิติใหม่ที่สอดรับกับสถานการณ์โลก ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า  6 หมื่นล้านดอลลาร์