AIS จับมือโรงพยาบาลวิมุต ชูต้นแบบ Smart Hospital

AIS Business ผนึกโรงพยาบาลวิมุตเพื่อยกระดับสู่การเป็น Smart Hospital แบบเต็มรูปแบบ ใช้ศักยภาพโครงข่าย 5G โซลูชัน-ดิจิทัล เซอร์วิสให้บริการ

หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ระบุ จากเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา เอไอเอส ได้เข้าไปร่วมกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปให้บริการ ล่าสุดได้ขยายบทบาทให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร และสู่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพและโรงพยาบาล ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต ในการนำเสนอต้นแบบของการเป็น Smart Hospital เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตในยุคใหม่

 

ด้วยการเข้าไปร่วมวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายในโรงพยาบาล จนถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีเต็มรูปแบบจาก AIS 5G ทั้งบริการโซลูชันแบบครบวงจร, งานบริหารจัดการระบบ ICT, การจัดการข้อมูลและศูนย์ Data Center, การสื่อสารเชื่อมต่อการทำงานด้วย Cloud Contact Center รวมถึงบริการดิจิทัลที่มาช่วยอำนวยความสะดวก และเสริมประสบการณ์ในการใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไข้ อาทิ แอปพลิเคชัน บริการเทเลเมดดิซีน (Telemedicine)