'ทุเรียน' รับประทานอย่างไร ไร้ความเสี่ยง

'ทุเรียน' รับประทานอย่างไร ไร้ความเสี่ยง

เตือนภัยใกล้ตัว​ กินทุเรียนพร้อมดื่มแอลกอฮอล์​ระวังตายไม่รู้ตัว​ ฟังจากปาก​ นักโภชนาการปฏิบัติการกรมอนามัย​  

เตือนภัยใกล้ตัว​ กินทุเรียนพร้อมดื่มแอลกอฮอล์​ระวังตายไม่รู้ตัว​ ฟังจากปาก​ นักโภชนาการปฏิบัติการกรมอนามัย​  ทิพรดี คงสุวรรณ

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์