คดี “ฟิลลิป มอร์ริส” เลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ ยังค้าง “ดับเบิลยูทีโอ”

คดี “ฟิลลิป มอร์ริส” เลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ ยังค้าง “ดับเบิลยูทีโอ”

ครม.เคาะข้อตกลงยุติพิพาทกับ “ฟิลลิป มอร์ริส” แลกกับฟิลิปปินส์ไม่ตอบโต้การค้าไทย “พาณิชย์” เผยคดีภาษีบุหรี่นำเข้ายังอยู่ชั้นอุทธรณ์์ของดับบลิวทีโอ ชี้ต้องรอแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรอุทธรณ์ให้ครบ “เกียรติ” ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างประเทศ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 เห็นพิจารณาวาระข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยใน องค์การการค้าโลก (WTO) สืบเนื่องจากกรณีที่ไทยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Uberstanding between the Philippines and Thailand on agreed procedures towords a comprehensive settlement of the dispute in Thailand-customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines

สำหรับสาระสำคัญ คือ ฟิลิปปินส์จะไม่ขอใช้สิทธิ์ตอบโต้ทางการค้ากับไทยเพิ่มเติมอีกและการสืบสวนสอบสวนใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งไทยตกลงว่าจะทำตามข้อตกลงดังกล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้ากรณีไทยโต้แย้งการใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยในกรณีพิพาทระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศไทยในองค์การการค้าโลก (WTO) กรณีที่ ไทยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ 

 

โดยไทยยื่นโต้แย้งการกระทำของฟิลิปปินส์ต่อ WTO เพราะเห็นว่าการดำเนินการของฟิลิปปินส์เป็นการข้ามขั้นตอนตามกระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO และลิดรอนสิทธิของไทยในกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยได้จนกว่ากรณีพิพาทจะถึงที่สุด ซึ่งคดีขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ และยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เนื่องจากคณะกรรมการองค์กรอุทธรณ์ยังไม่สามารถแต่งตั้งสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ ซึ่งประเทศสมาชิกยังเห็นต่าง โดยเฉพาะต้องการให้ WTO ปฏิรูปกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเกิดจากนายเซเฟอร์ริโน เอส. โรดอลโฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้ WTO พิจารณาตามกฎระเบียบการค้า กรณีฟิลิปปินส์ขอดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้ากับไทยมูลค่าปีละ 594 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 17,800 ล้านบาท เพราะไทยไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO กรณีข้อพิพาทนำเข้าบุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส

สำหรับกรณีดังกล่าวไทยได้ยื่นหนังสือถึงประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO เพื่อคัดค้านการขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์แล้ว โดยเห็นว่าเป็นการข้ามขั้นตอนและเป็นการริดรอนสิทธิของไทยในกระบวนการระงับข้อพิพิพาท ซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้าไทยได้จนกว่ากรณีพิพิพาทจะถึงที่สุด โดยกรณีพิพาทเรื่องการประเมินศุลกากรสินค้าบุหรี่นำเข้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ฟ้องไทยว่า มีการประเมินราคาสินค้าบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO ซึ่งฝ่ายไทยได้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ มีกรมศุลกากรเป็นประธาน

นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการจะแสดงความเห็นอะไรในเวลานี้ควรจะเป็นไปด้วยความระมัดระวัง

นายเกียรติกล่าวว่า ในประเด็นข้อพิพาทระหว่างประเทศวันนี้ต้องถามก่อนว่าข้อพิพาทคืออะไรที่เป็นสาเหตุให้ไทยยังดำเนินคดีกับเขาอยู่หรือไม่ ตรงนี้ต้องไปไล่ดู วันนี้ต้องเข้าใจว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศจะเปิดเผยได้เมื่อถึงเวลาที่ควรจะเปิดเผย

“เรื่องนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง แต่หากเป็นเรื่องของการเจรจาหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศก็ควรที่จะให้คนที่มีหน้าที่ไปเจรจาเป็นผู้อธิบาย และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาสาระคงยังไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้มากนัก”นายเกียรติ กล่าว