ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.5733 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0776 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.5733 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0776 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (3 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.5733 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (29 เม.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 36.4957 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0776 บาท/ยูโร)