คมนาคมประมูลรถไฟทางคู่ "ขอนแก่น-หนองคาย" หนุนอีอีซีเชื่อมลาวจีน

คมนาคมประมูลรถไฟทางคู่ "ขอนแก่น-หนองคาย" หนุนอีอีซีเชื่อมลาวจีน

คมนาคมดันรถไฟทางคู่ขอนแก่น – หนองคาย2.97 หมื่นล้านบาท ชง ครม.เปิดประมูลปีนี้ “ศักดิ์สยาม” เร่งการรถไฟฯสรุปผลศึกษา มั่นใจหนุนอีอีซีเชื่อมลาว - จีน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และทางสายใหม่ โดยระบุว่า รถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ที่ภายในปีนี้จะมีการสรุปผลการศึกษาออกแบบ และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดำเนินการเปิดประมูลจัดหาผู้รับเหมาเริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เสนอโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการ (บอร์ด) เห็นชอบแล้วเมื่อ 27 ธ.ค.2564

หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นประกอบการเสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณา ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน ซึ่งทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาออกแบบโครงการที่ยังมีรายละเอียดที่ต้องชี้แจง ปรับปรุงให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เบื้องต้นกระทรวงฯ มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จและเสนอ ครม.ทันกรอบกำหนดปีนี้

“โครงการทางคู่เฟสสอง ช่วงขอนแก่น - หนองคาย นับว่าเป็นโครงข่ายที่สำคัญมาก ต้องเร่งพัฒนา เนื่องจากเป็นโครงข่ายที่จะเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางรางจากพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และส่งต่อสินค้าไปยังรถไฟลาว – จีนได้ด้วย”

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เผยว่า ที่ประชุมบอรด์ ร.ฟ.ท.มีมติอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 29,748 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจ้างที่ปรึกษา สำรวจอสังหาริมทรัพย์ราว 9 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 369 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาประมาณ 7 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 28,759 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 604 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปี ‪2565-2569

สำหรับแผนงานในเบื้องต้น ร.ฟ.ท.กำหนดเสนอกระทรวงคมนาคมและ ครม.พิจารณาอนุมัติการลงทุนภายในปีนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) และเริ่มขั้นตอนประกวดราคาทันที และในปี 2566 – 2567 จะเริ่มขั้นตอนสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน แล้วเสร็จต้นปี 2569