CPF เร่งทำตลาด "ไก่เบญจา" เสริมโอเมก้า-3

CPF เร่งทำตลาด "ไก่เบญจา" เสริมโอเมก้า-3

CPF ยกระดับคุณภาพอาหาร ตอบทุกโจทย์ผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ดัน "ไก่เบญจา" เสริมโอเมก้า-3 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ชี้ ไก่เบญจาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ และพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซีพีเอฟ จึงมีความมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัย เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปราศจากยาปฏิชีวนะตกค้าง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย

หลักสวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หากสัตว์ได้รับอาหารที่ดี มีความเป็นอยู่สุขสบายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง จะส่งผลให้สัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงดู ซึ่งไก่เบญจาทุกตัวมาจากพ่อแม่สายพันธุ์ดีเยี่ยมตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม (non-GMO) เลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค เลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ (Cage Free) แสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ

รวมทั้งมีความเป็นอยู่สบายในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม มีอาหารเพียงพอ ได้ดื่มน้ำสะอาด มีการปรับสูตรอาหารตามช่วงอายุทำให้ไก่เจริญเติบโตอย่างดีที่สุด ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพไก่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไก่เบญจาทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช้ฮอร์โมน และได้รับการรับรองจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Sanitation Foundation; NSF) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ว่าไก่เบญจาไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู

ด้วยแนวคิด “You are what you eat” กินอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่แค่เฉพาะคนอย่างเดียว แต่สัตว์ก็เช่นกัน ซีพีเอฟ จึงมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้มีความแตกต่างจากไก่ทั่วไป จนได้สูตรอาหารสุดพิเศษสำหรับไก่ ที่ใช้ข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารสัตว์ ทำให้ไก่เบญจามีคุณสมบัติเฉพาะตัว ทั้งรสชาติ ความหอม ความนุ่ม และความฉ่ำของเนื้อมากกว่าไก่ปกติ ซึ่งทีมวิจัยจะมีการทดสอบโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และความชอบของผู้บริโภคควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้ส่งต่อสิ่งดีถึงผู้บริโภค

ดร.ไพรัตน์ ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นอกจากวัตถุดิบหลักอย่างข้าวกล้อง ยังมีการใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโอเมก้า-3 เช่น เมล็ดแฟลกซ์ (flaxseed) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ “ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3” จากผลวิจัยพบว่าเนื้อไก่มีปริมาณโอเมก้า-3 สะสมมากกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 2.5 เท่า และมีปริมาณโอเมก้า-6 ต่อ 3 ในสัดส่วนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย

ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค คงรสชาติอร่อยถูกปาก คำนึงถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของสัตว์ทุกตัวเป็นสำคัญ บนหลักการ “สัตว์แข็งแรง คนก็แข็งแรง”

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์