เปิดโครงการใหม่พุ่ง - ขยับราคา 5% ทาวน์เฮ้าส์ 2-5 ล้านบาท รอบ กทม.ฮอต

เปิดโครงการใหม่พุ่ง - ขยับราคา 5% ทาวน์เฮ้าส์ 2-5 ล้านบาท รอบ กทม.ฮอต

“ลุมพินี วิสดอม” เผยไตรมาสแรกปี 65 เปิดโครงการใหม่พุ่ง 140% พร้อมขึ้นราคา 5% "ทาวน์เฮ้าส์ 2-5 ล้านบาท" โซนบางนา - รังสิต - รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์ เปิดตัวมากสุด ขณะที่ "บ้านเดี่ยว 5-10 ล้านบาท" ทำเลราชพฤกษ์ บางนา เพชรเกษม - พุทธมณฑล มาแรง

ฝ่ายวิจัย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท วิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สะสม 23,203 หน่วย เพิ่มขึ้น 140%  เทียบไตรมาสแรกของปี 2564  โดยมีมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 80,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ เป็นการเปิดตัวคอนโดมิเนียม 19 โครงการ 15,236 หน่วย เพิ่มขึ้น 211% เทียบไตรมาสแรกของปี 2564 คิดเป็น 66% ของจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ คิดเป็นมูลค่า 43,096 ล้านบาท ลดลง 7% เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปี 2564 มีโครงการเปิดตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงอย่าง The Forestias มีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวเฉลี่ย 36%

ขณะที่มีการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัย 47 โครงการ 7,967 หน่วย เพิ่มขึ้น 66% เทียบช่วงเดียวกันปี 2564 คิดเป็นมูลค่า 37,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% โดยมีอัตราขาย ณ วันเปิดตัวโครงการ เฉลี่ย 15%

สำหรับการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ได้รับความนิยม จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ ช่วงราคา 2-5 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเปิดตัว และหน่วยขายได้สูงที่สุดของบ้านพักอาศัยทุกประเภท อัตราขายเฉลี่ย 14% ในทุกทำเลรอบกรุงเทพฯ เช่น ทำเลบางนา - สุวรรณภูมิ,  รังสิต ลำลูกกา,  รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์ ส่วนบ้านเดี่ยว เปิดใหม่ระดับราคา 5-10 ล้านบาท อัตราขายเฉลี่ย 13% ในทำเลรัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์, บางนา - สุวรรณภูมิ และเพชรเกษม - พุทธมณฑล

ขณะที่ หน่วยคงค้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสแรกที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 2.8% เทียบสิ้นปี 2564 เป็นผลจากการเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ที่ถูกชะลอมาตั้งแต่ปี 2563

จากผลการวิจัยพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกนั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ผลจากต้นทุนที่ดิน ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และพลังงานปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าก่อสร้างทำให้ราคาที่อยู่อาศัยที่เปิดตัว และก่อสร้างในไตรมาสแรกปรับสูงขึ้น

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์