ราคาหุ้น SCBB ปิดตลาดวันนี้ 71 บาท ใช้เป็นราคาอ้างอิง SCBX เข้าเทรดพรุ่งนี้

ราคาหุ้น SCBB ปิดตลาดวันนี้ 71 บาท ใช้เป็นราคาอ้างอิง SCBX เข้าเทรดพรุ่งนี้

ราคาหุ้นแบงก์ไทยพาณิชย์ ปิดตลาดวันนี้ ( 26 เม.ย.) ที่ 71 บาท ปรับตัวลดลง 2.74% จากราคาปิดวันก่อนหน้า  73.00 บาท โดยใช้เป็นราคาอ้างอิง SCBX เทรดวันแรก พรุ่งนี้ 27 เม.ย.

วันที่ 26 เมษายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีตัวย่อหุ้นคือ SCB เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเริ่มซื้อขายวันแรกวันที่ 27 เมษายน 2565 พร้อมกันนี้จะเพิกถอนหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCBB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 

 

 

อนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling and Floor) สําหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ราคา IPO)

แต่เนื่องจากหุ้นสามัญของ SCB มาจากการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ SCBB ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกําหนดให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ SCBB เป็นราคาอ้างอิงแทนราคา IPO ในการคํานวณ Ceiling and Floor สําหรับ SCB

สำหรับราคาหุ้น SCBB ปิดตลาดในวันนี้ อยู่ที่ระดับราคา 71.00 บาท ปรับตัวลดลง 2 บาท หรือ  2.74% จากราคาปิดวันก่อนหน้า  73.00 บาท  โดยมีราคาเปิดตลาดที่ 71.50 บาท ระหว่างวัน ราคาสูงสุด 75.25 บาท และต่ำสุด 68.25 บาท 

 

สำหรับ หุ้น SCB ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ทั้งนี้ หุ้น SCB จะอยู่ในตลาด SET หมวดธนาคาร จำนวนหุ้นชำระแล้ว 3,367 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท มีทุนชำระแล้วทั้งหมด 33,671 ล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์