ททท.เข็น ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 5 อีก 2 ล้านสิทธิ

ททท.ได้พิจารณาวงเงินงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เหลืออยู่ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  หรือ ศบค. เพื่อจัดทำโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ต่ออีก 2 ล้านสิทธิ

ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หรือ ททท. ยุทธศักดิ์ สุภสร ระบุ ททท.ได้พิจารณาวงเงินงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เหลืออยู่ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  หรือ ศบค. เพื่อจัดทำโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ต่ออีก 2 ล้านสิทธิ โดยนำเงินจากงบประมาณที่เหลือจากเฟส 4 มาจัดทำ 1 ล้านสิทธิ และขอวงเงินใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ

ขณะเดียวกัน จะปรับปรุงโครงการใหม่ เช่น อาจจะยกเลิกคูปองที่ใช้กับร้านค้า เนื่องจากมีคนใช้สิทธิน้อย และอาจจะยกเลิกการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าห้องพักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากกว่า

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ซึ่งรัฐบาลให้ 2 ล้านสิทธิหรือห้อง วงเงิน 13,200 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.2565 เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง ได้ให้สิทธิแก่ประชาชน สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิต่อคน
โดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน รับคูปองอาหารหรือท่องเที่ยว รัฐช่วยสนับสนุน 40% สูงสุด 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาตั๋ว สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร

ส่วนโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ซึ่งจะหมดเขตวันที่ 30 เม.ย.2565 แต่มีสิทธิคงเหลือจำนวนกว่า 1.3 แสนสิทธิ จากจำนวน 2 แสนสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท ทาง ททท.ได้หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯเรื่องการขยายเวลาโครงการไปจนถึงเดือน ก.ย.2565

ก่อนหน้านี้ โครงการทัวร์เที่ยวไทย เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยรัฐสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ของราคาเต็ม หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโควิด-19 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564 สิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.2565

แต่เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ “คืนสิทธิ” โครงการทัวร์เที่ยวไทย จำนวน 8 แสนสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 4,000 ล้านบาท คงเหลือไว้ 2 แสนสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2565 ออกไปจนถึงในวันที่ 30 เม.ย.2565 ก่อนที่ ททท.เตรียมเสนอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงเดือน ก.ย.2565