"กรุงเทพฯ" เจ้าภาพ ICCA Congress 2023 สร้างโอกาสต่อยอดดึงงานประชุมนานาชาติ

"กรุงเทพฯ" เจ้าภาพ ICCA Congress 2023 สร้างโอกาสต่อยอดดึงงานประชุมนานาชาติ

ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ “งานประชุมนานาชาติ” ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ICCA Congress 2023 โดย “กรุงเทพฯ” ได้รับเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพ แสดงศักยภาพ “มหานครแห่งเอเชีย” ต้อนรับสมาชิก ICCA กว่า 100 ประเทศจากทั่วโลก

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ICCA Congress 2023 ที่กรุงเทพฯ ในปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress and Convention Association) หรือ ICCA องค์กรหลักด้านการประชุมนานาชาติที่มีสมาชิกกว่า 1,000 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ถือเป็นโอกาสสำคัญและมีความหมายมากต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมสู่อนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ให้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของกรุงเทพฯในฐานะมหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ อีกด้วย

“การจัดงานประชุมนี้ ผลที่ได้ทางเศรษฐกิจนอกจากด้านรายได้ และการขยายโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างระดับนานาชาติจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพจัดงานประชุมซึ่งช่วยสร้างการรับรู้ในตลาดไมซ์คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท”

ICCA Congress 2023 กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมชาวต่างชาติกว่า 1,000 คน และผู้ร่วมงานชาวไทย ประมาณ 200 คน สร้างรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 105 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ 59 ล้านบาท และจะเกิดการจ้างงานประมาณ 73 อัตรา ตลอดจนสร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุม ประมาณ 3.62 ล้านบาท

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างมาก การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างช่วงการประชุม ICCA Business Exchange ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ขั้นตอนการคัดเลือก และงบประมาณ สามารถสร้างโอกาสให้ประเทศไทยชนะการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมต่าง ๆ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารของสมาคมนานาชาติที่จะได้รับเชิญมาร่วมงานดังกล่าวกว่า 30 คน จากโอกาสที่เกิดขึ้นนี้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้ามาจัดงาน จำนวนกว่า 20 งาน

พร้อมกันนั้น ทีเส็บจะใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเมืองไมซ์ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเมืองไมซ์ เข้าร่วมงาน เพื่อให้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติจากต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานด้านไมซ์สู่สากลสำหรับรองรับการประชุมนานาชาติ

ทีเส็บมีเป้าหมายที่จะเชิญสมาคมในประเทศอย่างน้อยอีก 20 สมาคม เข้าร่วมงาน ICCA Congress FOC และการประชุม Incredible Impacts Program ที่นำเสนอให้เห็นผลกระทบเชิงบวกของงานประชุมนานาชาติต่อสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการประชุมวิชาการนานาชาติ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานประชุมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการทำความรู้จักแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับสมาคมนานาชาติอย่างน้อย 30 สมาคมจากทั่วโลก          

“ปี 2566 จะเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์แนบแน่นของประชาคมโลกอีกครั้ง และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์แห่งอนาคตในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประชาคมโลก และ ICCA ด้วย” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป

นายเซนทิล โกพินาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) กล่าวว่า ICCA ขอขอบคุณทีเส็บและประเทศไทยสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเจ้าภาพงาน ICCA Congress 2023 ทีเส็บได้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ได้การสนับสนุนการจัดงานจากพันธมิตรในภูมิภาค และยังมีสถานที่ที่สวยงามรองรับแขกที่เข้าร่วมงาน งาน ICCA Congress 2023 ในกรุงเทพฯ จะเป็นงานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการจัดงานไมซ์มีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานไมซ์ช่วยยกระดับภูมิปัญญา งานไมซ์ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต ICCA มั่นใจว่าผู้มาร่วมงานในประเทศไทยจะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำจากการต้อนรับอย่างมืออาชีพจากประเทศไทยกลับไป”

ในฐานะมหานครชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯถือเป็นเมืองที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างดี พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับการประชุมระดับโลก มีความหลากหลายของที่พัก พร้อมการต้อนรับที่งดงามมีเอกลักษณ์ในแบบของไทย