พาณิชย์ดัน OTOP ‘โก’ อินเตอร์ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการโอท็อปพรีเมียม โกอินเตอร์ปีที่ 7 ดันผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสู่เวทีโลก ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าระดับสากล

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ระบุ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล” หรือ “OTOP Premium Go Inter” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสากล ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ ที่กระแสรักษ์โลก เป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ และผู้ประกอบการโอท็อป ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้

โดยตลอด 6 ปี ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโอท็อป เข้าร่วมโครงการแล้วรวมกว่า 2 พันราย และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกรวมกว่า 300 ราย สร้างสรรค์สินค้าต้นแบบใหม่ได้กว่า 1,400 รายการ ผลักดันผู้ประกอบการ ให้สามารถเพิ่มยอดขาย และขยายช่องทางตลาดสู่สากลได้จริง บางรายได้รับรางวัลด้านดีไซน์ในระดับโลก

หลังจากนี้ จะคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 40 ราย ที่มีศักยภาพ และความพร้อม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าเชิงลึก เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ