ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ขึ้น SP สั่ง JTS เข้าระดับ 3 เริ่ม 25 เม.ย.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ขึ้น SP สั่ง JTS เข้าระดับ 3 เริ่ม 25 เม.ย.นี้

 ตลท. จับ 5 หุ้น ABM, IND, JDF, NBC และ SISB ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 25 เม.ย.-13 พ.ค.65 ขยับ JTS เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 พร้อมขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 25 เม.ย.65 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ดังนี้

- บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM

-บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND


-บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF

-บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

- บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2565

 

รวมทั้งประกาศให้บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2565