DOW หนุนเยาวชนเป็น ‘นักวิทย์’ จัดเวทีแข่ง ‘ห้องเรียนเคมีดาว‘

ได้จัดเวทีแข่งขัน ด้านทดลอง“ห้องเรียนเคมีดาว” ในโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนครั้งที่ 7 ส่งเสริมครูและเยาวชน ตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์ ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ

ผู้อำนวยฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สุพจน์ เกตุโตประการ ระบุ ได้จัดเวทีแข่งขัน ด้านทดลอง“ห้องเรียนเคมีดาว” ในโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนครั้งที่ 7 ส่งเสริมครูและเยาวชน ตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์ ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ  สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย ก้าวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งการส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในโลกยุคใหม่ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาขยะ