ผู้บริหาร EKH ปฎิเสธกระแสข่าวรวมกิจการ RAM

ผู้บริหาร EKH  ปฎิเสธกระแสข่าวรวมกิจการ  RAM

นพ.อำนาจ ปฎิเสธกระแสข่าว RAM เสนอซื้อหุ้นเข้าควบรวมกิจการ ระบุบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําเสนอข่าวดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีความแน่นชัด

นายแพทย์อํานาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์  จำกัด (มหาชน) หรือ EKH กล่าวถึงกระแสข่าวลือปรากฏในสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่องการขายหุ้นของบริษัท ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  หรือ RAM นั้น บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําเสนอข่าวดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีความแน่นชัด 

โดยขอยืนยันว่าไม่มีการทำคําเสนอซื้อ  (Tender Offer) อย่างไรก็ดีเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน รวมถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วน บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนติดตามข้อมูล ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านัน